Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2013.

Galleriamyyntiin saatava pelisäännöt

Aamun Hesarissa oli ilokseni mielipidekirjoitukseni: Galleriamyyntiin saatava pelisäännöt Muu­ta­mil­le "am­mat­ti­tai­toi­ses­ti hoi­de­tuil­le" gal­le­rioil­le kes­kit­ty­neet tai­de­os­tot pu­hut­ta­vat (HS Mie­li­pi­de 15. 2.). Näin tai­tei­li­jan nä­kö­kul­mas­ta Suo­men gal­le­ria­kent­tä on var­sin se­ka­va. Alal­la on kir­ja­va jouk­ko mo­nen­lai­sia toi­mi­joi­ta. Gal­le­rioi­ta pyö­ri­tel­lään jär­jes­tö-, tai­tei­li­ja-, yh­dis­tys-, kun­ta-, myyn­ti- ja vuok­ra­ve­toi­ses­ti. On tal­koo­mei­nin­kiä, har­ras­te­lua se­kä am­mat­ti­mais­ta ja puo­li­am­mat­ti­mais­ta yrit­tä­mis­tä. Ku­ka ta­han­sa voi pe­rus­taa gal­le­rian Suo­mes­sa il­man sen kum­mem­paa tai­de­asioi­den tie­tä­mys­tä tai tun­tu­maa tai­de­kent­tään ja tai­tei­li­joi­den te­ke­mi­siin. Alal­le tar­vit­tai­siin ki­peäs­ti ylei­nen "työeh­to­so­pi­mus" tai­tei­li­joi­den ja gal­le­rioi­den vä­lil­le. Täs­sä so­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­täi­siin sel­keät pe­li­sään­nöt, joi­den puit­