Siirry pääsisältöön

Taidegrafiikan sanakirja

TAIDEGRAFIIKKAAN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MENETELMIÄ

Taidegrafiikka on kuvataiteen laji, jossa taiteen tekoon sekoittuu erilaisten painotekniikoiden hallinta. Taidegrafiikan Sanakirja auttaa sinua ymmärtämään taidegrafiikan tekoon liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. 
(Sanakirja tarkentuu pikkuhiljaa ja sitä päivitetään jatkuvasti / tarpeen mukaan. Viimeisin päivitys 23.01.2008.  Mahdollisista puutteista pyydetään ilmoittamaan.)


A

abbozzo
Ital. Hahmotelma, luonnos, yhdellä värillä tehty sommitelmaluonnos. 
additiivinen värisekoitus
Näköaistissa syntyvä optinen värisekoitus. Ilmiö jossa riittävän pienet eriväriset kohdat sulautuvat toisiinsa muodostaen värikokonaisuuksia. Neliväripainatuksessa ilmiötä sovelletaan tekemällä neljälle päävärille omat rasteroidut painolaatat, jolloin värit muodostavat kokonaisuuksia pienien rasteripisteiden avulla. Lat. addere, lisätä.
adsorptio
Adsorptio on ilmiö jossa nesteessä olevat aineosat kiinnittyvät kiinteän kappaleen pinnalle. Esim. litografiassa arabikumin kiinnittyminen kiveen. 
ajouré
Ransk. à jour, päivän valoa vasten. Metalliin puhkomalla tehty koristelu. Ajourén ideaa voidaan soveltaa myös metalligrafiikassa tehokeinona puhkomalla painolaattaan kuvioita.
akvafortisti
Etsaaja, syövyttäjä. Lat. aqua fortis
akvatinta
Sävysyövytys, pintasyövytys. Noin 1760 ranskalaisen Jean-Baptiste le Princen kehittämä taidegrafiikan syväpaino menetelmä, jossa levyn pinnalle sirotettu hartsipölykerros sulatetaan lämmittämällä pintarasteriksi. Levyä syövytettäessä valööriarvoja säädellään peittolakalla. Paljaaksi jätetty akvatintapinta syäpyy tietyssä ajassa mustaksi ja syöpyminen keskeytyy aina sieltä minne laitetaan peittolakkaa. Heti alussa lakalla suojatut kohdat jäävät vedoksessa siis valkoisiksi ja sävyskaala voi vaihdella syvän mustasta hentoihin vaalean harmaisiin. Akvatintaa yhdistetään usein kuivaneulamenetelmään kuvan ääriviivojen hahmottamiseksi. Lat. aqua tincta, värjätty vesi. 
akvatintalaveeraus
Menetelmä, jossa akvatintapohjustukselle maalataan suoraan hapolla (esim. typpihapolla) ja siveltimellä aloittaen tummista sävyistä.
à la poupée
Yksinkertainen tapa tehdä värillistä taidegrafiikkaa levittämällä värit pumpulitupolla tms. laatalle haluttuihin kohtiin. Kaikki värit ovat siis yhdellä laatalla ja vedos otetaan normaaliin tapaan. Laatan lämmittäminen helpottaa värien levittämistä. 
alasin
Rautainen kappale, jota vasten voi takomalla käsitellä metalligrafiikan painolevyä.
albumiini
Albumiinimenetelmä on litografiassa käytetty valotusmenetelmä, jossa valonherkän kalvon perusaines on munanvalkuaisaine eli albumiini. 
alistaa
Tarkoittaa (esim. värigrafiikassa) painoarkin asettamista aina täsmälleen samaan kohtaan jokaista painokertaa varten, terävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kts. myös kohdistaa
alle syöpyminen
Tarkoittaa painolaatan syöpymistä pohjustusaineen tai suojauksen alta. 
ambrotypia
Yksi monista ja historiaan jääneistä 1880-luvun valokuvan jäljennösmenetelmistä. Panotypia ja ferrotypia ovat amrotypian sovellutuksia. Arab. anbar, pihkasuitsuke, Kreik. typos, jäljennös.
antiskooppi
Kreik. anti, vastaan, skopion, katseluväline. Luonnosten ja piirrosten suurennoslaite, joka heijastaa valolähteen, peilin ja linssin avulla suurennettavan kohteen halutulle tasolle.
A.P.
A.P. Artist's proof tarkoittaa ns. taiteilijasarjan vedosta. Kts. E.A..
aqua forte
Aquaforte, viivasyövytys. Hapolla syövyttäen tehty kuva. Lat. vahvalla vedellä. 
arabikumi
Luonnonkumi. Afrikkalaisten akaasialajien erite, jota käytetään yleisesti sideaineena esim. vesiväreissä. Arabihapon ja erilaisten suolojen yhdistelmä. Myydään kokkareina tai jauheena. 
arabihappo
Arabikumin ainesosa. 
arkansas-kivi
Hyvälaatuinen öljyhiontakivi kaivertimien ja talttojen teroittamiseen.
artisteria
Teoksen teknistä ja taidollista toteuttamista painottavan taiteen nimitys. Ulkokohtainen ja äärimmilleen viety taidollisuus. 
asfaltti
Akvatintapohjustuksen tai esim. gravyyrirasterin tekoon seveltuvaa asfalttipölyä kutsutaan myös bitumiksi. Maaöljypohjainen hartsi. Asfaltti on erittäin epäterveellistä hengitettynä, joten hengitys suojainten käyttö on suositeltavaa. 
asfalttikivipiirros
Harvinainen kivipiirrosmenetelmä, jossa painokivelle levitetään ohut asfalttikerros, josta poistetaan kuvan valoalueet erilaisilla piirtimillä ja työkaluilla. Syävytyksen jälkeen painoväri ei tartu valokohtiin. 
a tergo
Termiä käytetään kun vedoksen merkinnät ja esim. signeeraus ovat vedoksen kääntöpuolella. 
aukkopahvi
Kts. passepartout.
autografia
Vanhentunut kirjapainotekniikka. Huokea litografinen monistuskeino kirjoitusten ja tekstien monistamiseksi. 
autogravyyri
Heliogravyyrin englantilaisperäinen nimitys. Termi tulee autogravyyreissä käytetyn pigmenttipaperin valmistajan Autotypen mukaan. Voi tarkoittaa myös ns. rotaatiosyväpainokuvaa.
autotypia
Massapainomenetelmä sävykkäille kuville. 1880-luvulla levinnyt kohopainomenetelmässä käytetty kuvalaatta, jonka avulla voitiin painaa sävykkäitä kuvia teollisesti massapainoksina rasterin avulla.
avainlaatta, avainlevy
Tarkoittaa värigrafiikassa painolaattaa, jossa on oleellisin informaatio kuva-aiheesta ja jonka mukaan tehdään laatat muille väreille.
avainpiirros, avainpiirrustus
Tarkoittaa piirrosta, jonka mukaan painolaatta, painolaatat valmistetaan. 


B

baren
Puupiirrosten vedostustyökalu, kädessä pidettävä vedostushierrin.
baumé mittari
Nesteiden ominaispainomittari, jolla mitataan happojen vahvuuksia. Sopivasti syövyttävän rautakloridin voimakkuus eli ominaispaino voi olla Baumen-asteikolla esim. 26Be. 
bienaali
Biennial, biennale, bienal. Joka toinen vuosi pidettävä näyttely, joita järjestetään myös taidegrafiikan tiimoilta. 
bitumi
Bitumi eli asfaltti. Kts. asfaltti.
Bon a' tirer
Tämä on vedos, jonka taiteilija ottaa ulkopuoliselle vedostajalle malliksi. Vedoksia on aina yksi, jota ei ole numeroitu.
Bosse'n pohjustus
Vanha metalligrafiikan kovapohjien pohjustusaine, jonka seoksessa oli valkoista mehiläisvahaa 30-50g, mastiksia 30g ja asfalttia 15g. Kts. Rembrandtin pohjustus ja Callotin pohjustus
bukrami
Hyvin kyllästetty, jäykkä kirjansidonnassa käytetty, karkea kirjansidontakangas eli kluuttilajike. Kts. kluutti.
bulkki
Paperiarkin paksuus painoon verrattuna. On suuresti riippuvainen paperin huokoisuudesta eli paperin sisältämästä ilmamäärästä.
burin
Sana on ranskaa ja tarkoittaa kuparikaiverrosta.
bulino
Sana on italiaa ja tarkoittaa kuparikaiverrosta.

C

Callot
Jacques Callot. Ranskalainen kaivertaja ja taidegrafiikan syövytystekniikan uranuurtaja, 1592-1635. Otti etsauksissaan ensimmäisenä käyttöön asteittain tapahtuvan syövytyksen, jossa laattaa suojataan syövytysten välillä. 
Callot-figuurit
Jacques Callotin ilkikuristen kääpiöhahmojen variaatiot, jotka ilmestyivät mm. kultasepän töihin ja posliinin koristeluun 1700-luvulla. 
callotin pohjustus
Vanha metalligrafiikan kovapohjien pohjustusaine, jonka seoksessa oli valkoista mehiläisvahaa 120g, mastiksia 30g, asfalttia 60g ja meripihkaa 30g. Kts. Rembrandtin pohjustus ja Bosse'n pohjustus
camera obscura
Pimeä huone. Piirrustuskamera. Kameran esiaste. Käytössä jo keskiajalla piirtämisen apuvälineenä. Isokokoinen laatikko, jonka piirrustusalustalle saatiin heijastettua kuva, esim. laatikon ulkopuolinen maisema, linssin ja peilien avulla. Piirtäjän ylävartalo oli kokonaan laatikon sisällä. Hävisi käytöstä valokuvauskameran keksimisen myötä. 
carborundum
Uusi ranskassa 1960-luvulla kehitetty taidegrafiikan menetelmä, jossa painolaatta valmistetaan maalamalla alumiinilevylle carborundum hiekkaa ja liima-ainetta. Vedostetaan metalligrafiikan tapaan. 
chiaroscuro
Valohämy ( ital. chiaro=kirkas, oscuro=pimeä ) Maalautaiteen tekniikka, jolla luodaan dramaattinen vaikutelma valon ja varjon kontrastein. Grafiikan ja valokuvauksen puolella kyse on sävykkyyttä korostavan lopputuloksen tavoittelusta, jossa ihanteena on maalauksellisuus.
chiaroscuro-puupiirros
puupiirros, jossa kolmiuloitteinen vaikutelma luodaan yhden (tai kahden lähekkäisen värin) useilla tummuusasteilla. Tässä puupiirrostekniikassa viimeiseksi painettava laatta on tärkein ja siinä on tavallisesti ääriviivat tai muut korostukset.
chine collé
Kaksivärinen taidegrafiikan vedos, jonka pohjasävy muodostuu varsinaiselle painopaperille liimatusta ohuesta japaninpaperista tms. 
collagrafia
Menetelmä, jossa painolaatta valmistetaan kollaasin tapaan liimaamalla erilaisista materiaaleista. 
Cranach
Lucas Cranach vanhempi. Saksalainen taiteilija ja kaivertaja, 1472-1553. Puupiirroksia ja mm. laajalle levinneet kuparikaiverrokset M. Lutherista. 
crayonmenetelmä
Kts. liitumenetelmä.

D

densiteetti
Tiheys, mustuma. Densitometria on tieteenala, joka mittaa valotuksen ja kehityksen aiheuttamia mustumia valoherkissä materiaaleissa. Mustuman, tummuuden mittayksikkö on densiteetti.
densitometri
Tiheysmittari, tummuusmittari, fotometrinen mittalaite, jolla mitataan kuvien ja filmien tummuusarvoja. 
digitaalivedos
Digital Print. Digitaalisesti käsitelty ja tietokoneen tulostimella aikaansaatu vedos. Taidegrafiikan rajamaastossa oleva uusi tekniikka.
din
Deutsche Industrie-Normung. Saksalainen teollisuustuotteiden normijärjestelmä, jonka mukaan esim. kuparilaadut on jaoteltu. Suomessa on kuitenkin yleisesti käytössä kotimainen SFS-Standardi. 
diptyykki
Kaksiosainen kuva. Taidegrafiikassa diptyykki tarkoittaa esim. kahden vedoksen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi tai vedosta jossa kuva on painettu kaksi laattaa rinnan. 
duogravyyri
Kahdella laatalla painettu gravyyri
Dürer
Albrecht Dürer, 1471-1528. Yksi renesanssin suurista mestareista. Runsaasti puupiirroksia, kuparikaiverruksia ja syövytyksiä.

E

E.A.
E.A. Epreuve d'artiste ja A.P. Artist's proof tarkoittavat ns. taiteilijasarjan vedoksia. Taiteilija voi ottaa omaan käyttöönsä pienen sarjan vedoksia. Taiteilijasarja saa olla enintään 10% varsinaisesta vedossarjasta ja myös taiteilijavedosten tulisi olla numeroituja. Numerointi voidaan tehdä myös ns. roomalaisin numeroin. 
eau-forte
Kts. typpihappo
elektrografia
Xerografia. Valokopiokoneella aikaansaatu vedos. Taidegrafiikan rajamaastossa oleva uusi tekniikka. 
elohopeahöyrylamppu
Valoherkkien materiaalien valotuslamppu silkkipainossa. 
englanninpunainen
Caput Mortuum. Jo ennen keskiaikaa tunnettu peittävä väriaine ja kiilloitusaineen osa.
etsaus
Viivasyövytys eli etsaus on taidegrafiikan syväpaino menetelmä, jossa pohjustusaineella päällystetylle kuparilaatalle piirretään kuva, joka syövytetään hapon avulla laatalle. Tekniikka on kehitetty keskiajalla aseseppien parissa, joille kehittyi tapa ottaa vedos kaiverretuista kuviosta, kts. Hopfer. Tekniikka siirtyi taiteilijoiden käyttöön 1500-luvulla Saksassa, jossa se alkoi esiintyä itsenäisenä taiteen lajina. Ensimmäinen päivätty vedos on vuodelta 1513, tekijänä Urs Graf. Tekniikka on kulkenut kehittyen läpi vuosisatojen ja säilynyt elinvoimaisena nykyaikaan asti. 
E.v.
Muunneltu sarja. Silloin kun painolaatalta otetaan yksilöllisiä ja hieman toisistaan poikkeavia vedoksia, voidaan sarja merkitä ns. muunnelluksi sarjaksi, Edition variable tai édition variée. E.v. 1/7, E.v. 2/7 jne. Tällöin vedosten numerointi kuvaa muuntumisen eri vaiheita ja jokainen vedos on siis hieman erilainen.
exlibris
Lat. ex libris, kirjakokoelmasta. Kirjan omistajan merkki, joka liimataan kirjankannen sisäpuolelle. Exlbrikset ovat pienikokoisia ja parhaat niistä on tehty jollain taidegrafiikan menetelmällä. Kts. puukaiverrus ja kuparikaiverrus.


F

faksimile
Alkuperäistä painotyötä tarkasti noudatteleva jäljennös. Lat. fac simile, tee samanlainen.
falsifikaatti
Väärennös. Lat. lat. falsificare, väärentää 
fasetti
Hiomapinta. Ransk. facette, pieni särmätaso. 
fasettikaiverrin
Kuparikaiverruksen työkalu. Kts. stikkeli.
fasettireuna
Laatan reunan painojälki vedoksessa tai metalligrafiikan painolaatan reunan viistohionta. Painolaattan reuna viilataan ja hiotaan 45 ° kulmaan, jotta laatta kulkee jouhevasti, ilman "porrasta" painotelan alta prässissä. Sitä tärkeämpää, mitä paksumpaa painolaattaa käytetään.
flekta
Litografia kivien kuivaamiseen tarkoitettu käsikäyttöinen viuhka.
flexografia
Teollinen rotaatiopainopainomenetelmä, jossa käytetään fotopolymeerilevyjä. Kts. polymeerigravyyri.
formaatti
Teoksen korkeuden ja leveyden suhde, teoksen muoto. Vallitseva käytäntö on että mittoja ilmoitettaessa mainitaan teoksen korkeus aina ensin. 
fotoetsaus
Menetelmä jossa kuva-aihe siirretään filmikalvolta valokopiolakalla päällystetylle kuparilaatalle uv-valon avulla. Valokopiolakka liukenee lipeään uv-valon vailkutusesta ja kuva-aihe voidaan syövyttää laatalle normaaliin tapaan.
fotogrammi
Ilman kameraa, suoraan valoherkälle paperille tai levylle valotettu kuva. Kuvauskohde näkyy valkoisena mustalla pohjalla. Keksittiin samaan aikaan kuin valokuvaus. ( kreik. fotos = valo, gramma = piirto, kirjoitus )
fotogravyyri
Nimitys valokuvallisille syväpainomenetelmille, esim. heliogravyyri( kreik. fotos = valo, ransk. gravure = kaiverrus ) 
fotomekaaniset painomenetelmät
Yleisnimitys valonherkkiä materiaaleja hyödyntäville painomenetelmille, jossa on kuvallinen elementti. Fotomekaanisia menetelmiä ovat esim. autotypia, fototypia, valolitografia, heliogravyyri, valopaino ja offset. 
fototypia
Valokuvallinen menetelmä, jolla saadaan aikaan "viivapiirros"-painolaatta.
fotozincograph
Enlantilaisen Sir Henry Jamesin 1800-luvun puolivälissä kehittämä menetelmä kuvan syövyttämiseksi sinkkilaatalle retikulaatiokuvion avulla. Fototypiaa edeltänyt tekniikka. Eräänlainen pigmenttipaino.
fundamentti
Painoalusta, lavetti, syväpainoprässin peti. 

G

gelatiini
Shelatiini, liivate. Puhdas hyytelömäinen luista ja rustoista saatava liimaaine, jota käytetään valokuvaemulssion sideaineena. Soveltuu myös käytettäväksi maalauskankaiden pohjustuksiin. Liiman sitovuus on heikko, joten se ei sovellu lujuutta vaativiin liimauksiin 
gelatiinipaperi
Kts. Pigmenttipaperi
glyseriini
Glyseroli, kasvirasvajaloste, veteen ja alkoholiin liukeneva hajuton ja väritön alkoholi. Värien lisäaine, hytytelan ainesosa ja myös litografiassa käytetty aine. 
gradaatio
Portaaton sävyskaala, liukuma sävystä toiseen valokuvamenetelmissä. 
Graf
Urs Graf, n. 1485-1527, sveitsiläinen kaivertaja, kiertävä kelloseppä ja sotilas. Hänen nimissään on vanhin signeerattu taidegafiikan etsausvedos vuodelta 1513. Lukuisia mm. sotilaselämää kuvaavia puupiirroksia, kuparikaiverruksia ja etsauksia. 
grafiikka
Yleisnimi piirrostaiteelle ja painomenetelmille. Kreik. graphein kirjoittaa, piirtää. Tavan mukaan painomenetelmät jaetaan kolmeen alueeseen: syväpaino (esim. etsaus), kohopaino (esim. puupiirros) ja laakapaino (esim. offset). 
grafiitti
Luonnosta saatava mustanharmaa mineraali, hiili, jota käytetään lyijykynän "lyijynä". 
grain gravure
Raegravyyri, engl. yleisnimitys raerakeistetuille gravyyreille. Tarkoittaa rasteria hyödyntäviä menetelmiä, kuten esim. heliogravyyria. 
gravyyri
Kaiverrus. Kovaan metalliin kaivertamalla tehty piirros. Ransk. gravure. Joskus nimitys sotketaan virheellisesti valokuvallisiin jäljennösmenetelmiin, kuten heliogravyyriin. 
Gutenberg
Johann Gutenberg, n.1400-1468. Kultaseppä ja kirjapainon keksijä. Kirjapainon keksiminen edesauttoi voimakkaasti myös taidegrafiikan kehittymistä. Nämä kaksi olivat alkuun vahvasti sidoksissa toisiinsa, kun painettuun tekstiin tarvittiin kuvitusta. Taidegrafiikan juuret ovat kirjankuvituksessa.


H

haitaritaitto
Harmonikkataitto. Arkintaittotapa, jossa taitteet käännetään vuorotellen päinvastaisiin suuntiin, jolloin saadaan eräänlainen haitari. Yleinen tapa esim. kiinalaisissa kirjoissa.
hamakromia
Painaminen usealla värillä yhtäaikaa. Yhdellä kertaa tehty moniväripaino. Kreik. hama = yhdellä kertaa, khroma = väri. 
happokaappi
Vetokaappi. Hyvin tuulettuva kaappi tai tila, jonka suojissa metalligrafiikan laattojen syövytys tapahtuu ja jossa hapot ja muut syövyttämiseen liittyvät tarvikkeet säilytetään. 
haptinen
Kreik. haptein, tarttua kiinni. Lineaarinen graafinen ilmaisutapa, joka perustuu tarkkaan rajaukseen ja selkeään muotoon. Mutta myös kosketusaistiin liittyvä. Vedostus paperin esim. karhean lumppupaperin pinta miellyttää myös kosketusaistia, tuntoaistia. 
haraaminen
Tarkoittaa väritetyn ja painamista varten pyyhityn painolaatan hankaamista sideharsolla tms. värin "nostamiseksi" syövytyskuopista mehukkaamman painojäljen aikaansaamiseksi.
harmaakiila
Harmaasävykartta, harmaasävymalli. Joko valoa läpäisevä, filmille valotettu kiila tai vakokuvapaperille valotettu heijastuskiila. Kiilan avulla tarkkaillaan sävyjen toistumista valokuvan kehityksessä. 
hayterin menetelmä
Hayterin menetelmässä monivärisiä vedoksia otetaan samalta laatalta telaamalla. Perustuu värien erilaisten viskositeettien aiheuttamiin hylkimisreaktioihin. Nykyisin harvinainen menetelmä. 
H.C.
H.C. Hors Commerse tarkoittaa ei kaupallista vedosta, joka ei ole tarkoitettu myyntiin. H.C.-vedoksia saisi olla vai muutama ja nekin tulisi numeroida. Valitettavasti tästä ei ole yhtenäistä käytäntöä. Joskus käytetään myös Presentation Proof ilmaisua. Tämä sekoitetaan helposti ns. Vedostajan vedoksen kanssa, josta seuraavaksi. 
heliogravyyri
Yleisesti vakiintunut tarkoittamaan valokuvallisin menetelmin painolaatalle siirrettyä ja syväpainolaataksi syövyttettyä painomenetelmää. Ensimmäinen menetelmä jolla valmistettiin painokuva valokuvauksen avulla. Kreik. helios, aurinko ja ransk. gravure, kaivertaa. Termin taustalla on ns. aurinkopiirros, heliografia, jonka Nicéphore Nieépce kehitti vuonna 1816 ja jolla menetelmällä hän toteutti ensimmäisen säilyneen valokuvan 1826. Heliogravyyri kehittyi käyttökelpoiseksi valokuvien painomenetelmäksi 1880-luvulla Kark Klicin toimesta.
henkselit
Vedossarjan ollessa valmis vedetään levyn yli diagonaaliviivat. Kts. mitätöintivedos
hiekkapaperiakvatinta
Metalligrafiikan menetelmä, jossa akvatintaa muistuttava pohjustus saadaan aikaan vetämällä tavallista kovapohjustettua painolaattaa hiekkapaperin kanssa painoprässistä läpi. Hiekkapaperi rikkoo kovapohjan pinnan ja muodostaa akvatintan oloisen rasterikuvion. Työskentely tapahtuu akvatintan tapaan.
hierrevedos
Puupiirroksen edeltäjä, kiveenhakattujen kirjoitusten ja kuvioiden kopiomenetelmä. Tunnettiin Kiinassa jo Han-dynastian aikaan 206eKr.-221jKr. Hierrevedos otetaan asettamalla paperi reliefin pintaan ja hiertämällä paperia värityynyllä. Kts. kivikaiverros.
hidastin
Painoväriin sekoitettava aine, joka hidastaa värin kuivumista. 
hiilikaarilamppu
Valotuslamppu silkkipainossa. 
hiontahiili
Kanadan hiili. Hiomista varten valmistettu pitkänomainen ja kova hiili. Aiemmin käytössä metalligrafiikan korjaushionnoissa. 
hiontavaha
Erityisesti koneellisissa painolevyjen hionnoissa käytetty hionta-aine. Eri karkeuksia. 
hohkakivi
Pimsin kivi, pimskivi, Snakes stone.Tavallisimmin litografiassa kätetty vesihiontakivi. 
hollanteri
Paperin valmistuksen laite, eräänlainen allas, jossa vetistä paperikuitua jauhetaan hienoksi pyörivien terien avulla. Nimi tulee ilmeisesti Hollannista, jossa laite keksittiin 1600-luvun lopulla.
hollantilainen liuos
Mustanpurevaliuos. Metalligrafiikan syövytyshappo. Kaliumkarbonaatin, suolahapon ja veden sekoitus, jotka sekoitetaan suhteessa 2:10:88. Liuosta sekoitettaessa ja syövytettäessä vapautuu kloorikaasua.
Hollar
Wenzel Hollar, 1607-1677. Alkujaan Böömiläinen, mutta Lontoossa työskennellyt kuparikaiverrosten ja etsauksen taitaja, jonka toimesta etsausmenetelmä otettiin käyttään englannissa 1637. 
Hopfer
Daniel Hopfer, n. 1470-1536. Saksalainen vaakunansyövyttäjä, joka ajautui taidegrafiikan pariin kokeillessaan vedosten ottamista vaakunasyövytyksistään. Pidetään erilaisten syövytysmenetelmän keksijänä. Kts. etsaus
huippuvalo
Kuvan, vedoksen vaalein kohta. Huippuvalolla on keskeinen rooli sävykkään kuvan kirkkausvaikutelman muodostumisessa. Asia johon vedostettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
huopa
Vedostusprässin huopa, joka jää prässipedin ja telojen väliin, ja jonka tehtävänä on tasata vedostuksen puristus. 
hytytela
Gelatiinista, glyseriinistä, sokerista ja liimasta ym. valmistettu läpikuultava korkealaatuinen väritela. 
häränsappi
Puhdistettua häränsappea käytetään parantamaan liimojen ja värien sitovuutta. Metalligrafiikassa aiemmin sokeriakvatintan tussi-sokeriseoksen aineosana. Ransk. fiel de bœuf.

I

iirispaino
Painomenetelmä, jossa saadaan eri sävyille tai väreille tasaiset liukumat, siirtymät esim silkkipainossa. 
iirisvaikutelma
Sateenkaarivaikutelma eli värin asteittainen vaihtuminen toiseksi, sävyliukuma. Vedostettaessa iirisvaikutelman saa telaamalla värin vyöhykkeittäin laatalle esim. pahvinpalojen avulla.
imupöytä
Painopöytä silkkipainossa. Pöytään saadaan aikaan koneellisesti tyhjiöimu.
imupaperi
Huokoinen voimakkaasti nestettä imevä paperilaatu. Paras imupaperi on korkealaatuista puuvillalumpusta valmistettua täysin lisäaineetonta ja liimaamatonta paperia, joka kestää hyvin valoa. Aiemmin yleinen liian kostean painopaperin kuivatuksessa tai vedosten välipaperina nipussa tapahtuvassa kuivauspuristuksessa. Engl. blotting paper ja ransk. papier buvard
india-kivi
Alumiinioksidista tehty kaksipuolinen hiontakivi työvälineiden teroittamiseen.
ingres-paperi
Taidemaalari J. A. D. Ingresin mukaan nimetty karheahko paperilaatu.
inkunaabeli
Lat. incunabula, kapalot cunae, kehto. Tarkoittaa ennen kirjapainotekniikan vakiintumista, ennen vuotta 1501 painettua kirjaa. Ja myös sellaisia taidegrafiikan teoksia, jotka on tehty ennen ko. tekniikan vakiintumista, kuten litografiat, jotka on valmistettu ennen vuotta 1817.

J

jalovedostusmenetelmä
Tarkoittaa (yleensä) vanhoja valokuvamenetelmiä, joissa paperin pinnan kuvastummuu kemiallisen prosessin tuloksena ja muodostaa näin kuvan. Jalovedokset ovat useimmiten itse herkistettyjä, kuten platinavedostus, palladiumvedostus, syanotypia bromi öljypaino, hiilipaino ja kumipaino. Harhaanjohtavsti on käytössä nimitys jalopainomenetelmät.
japaninpaperi
Pitkäkuituinen ja paksuuteensa nähden erittäin luja paperilaatu. Soveltuu hyvin taidegrafiikan painopaperiksi.
japonismi, japanismi
Japanilaisen taiteen vaikutus 1800-luvulla euroopalaiseen taiteeseen, taideteollisuuteen ja arkkitehtuuriin. Taiteilijat ottivat vaikutteita erityisesti japanilaisista puupiirroksista.
jigger
Kts. kylmälevy.
jouhipallo
Ransk. Frotton . Liimaamalla jouhista ja kankaasta valmistettu vedostustyäkalu. Soveltuu hätätapauksissa koevedoksiin, muttei korvaa metalligrafiikan painoprässiä. Muistuttaa puupiirrosten vedostuksessa käytettyä baren'ia.
juokseva akvatinta
Sula akvatinta. Metalligrafiikan menetelmä, jossa hartsin ja alkoholin seos kaadetaan painolaatalle. Alkoholin haihduttua levy voidaan syövyttää akvatintan tapaan. 
jyrkkyys
Kuvan kirkkaimman ja vaaleimman alueen erotus, kontrasti.

K

kaavainveitsi
Kynämäinen veitsi, jolla leikataan filmejä ja paperikaavioita esim. silkkipainossa. 
kaavinlevy
Sikli. Metallinen kantikasreunainen levy, jolla puupiirroslaatat tasoitetaan, "höylätään" sileiksi.
kaiverrin
Kts. stikkeli
kaiverrustyyny
Litteä hiekalla täytetty nahkatyyny, jonka päällä kuparikaiverrusta tehdään. Helpottaa levyn pyörittelyä kaiverrustyön mukaan.
kalkkeeraus
Kuva-aiheen siirtäminen painolaatalle liidulla hierretyn paperin läpipiirtämällä. 
kalkografia
Vanhentunut nimitys kuparipiirrostaiteelle. Kreik. khalkos, kupari, graphein, piirtää. Kts. kuparikaiverros.
kalotypia
Talbotypia. Fox Talbotin v.1841 patentoima valokuvausmenetelmä, johon valokuvaus (filmille) perustuu. Menetelmässä käytettiin käsiteltyjä paperinegatiiveja. Kreik. kalos, kaunis, typos jäljennös. 
kalvinrauta, kaavin
Kolmiomainen, kolmisärmäinen kärkeensä suippeneva rauta, jolla poistetaan kuivaneulassa piirrosuurteen valli tai väärä viiva. 
kampakaiverrin
Metalligrafiikan työkalu, jolla voi piirtää useamman samansuuntaisen viivan samanaikaisesti. 
kangaspehmeäpohja
Tekstuuripehmeäpohja. Metalligrafiikan menetelmä, tekniikka jossa kuva-aihe tehdään puristamalla painoprässillä erilaisia kankaita pehmeäpohjatun laatan päällä, jolloin osa pohjustuksesta tarttuu kankaisiin. Syövytetään normaaliin tapaan. Sopii hentoihin syövytyksiin ja sekatekniikkatyöskentelyyn. 
kanvassi
Kts. tarlataani
karhuseula
Keinokuituvahvisteinen puuvillaseula silkkipainossa.
karkaisu
Valokuvien kehityksessä kiinnitteeseen lisätyn alunan avulla aikaansaatu kuvaksen kovettuminen. 
kaseiiniliima
Maidon valkuaisesta valmistettu liima-aines, jota käytetään mm. taidemaalauksen pohjusteissa.
kehrä
Ruletti. Varrellinen työkalu, jonka päässä on pieni teräskiekko, sylinteri tai pallo, jossa on useita uria tai piikkejä. Käytetään painolaatan pinnan mekaaniseen muokkaamiseen ja mezzotintossa apuvälineenä. 
keinukuurnaaja, kehto, keinu
Mezzotintorouhimen vanhoja ja arkisia nimityksiä. 
kekopohja
Metalligrafiikan pohjustusaineen nimitys, joka tulee siitä että tehdasvalmisteinen pohjustusaine on valettu puolipallon tai keon muotoiseksi. Yleensä kekopohjalla tarkoitetaan kovapohjaa. 
kemigrafia
Yleisnimitys kaikille niille menetelmille, joissa syövytettyjen painolaattojen avulla monistetaan kuvia. Käytännössä tarkoitetaan kohopainolaattojen teollista tuotantoa. 
keskiharmaa
Keskiharmaa on harmaan sävy joka heijastaa 18% tulevasta valosta. 
kiillotusrauta
Kevyesti kärkeensä kaartuva, sileäksi hiottu teräsrauta, jonka avulla "puleerataan", hiotaan metallilaatan naarmut pois tai saadaan aikaan mezzotinton vaaleat sävyt. 
kiillotustyyny
Vanha metalligrafiikan omatekoinen työkalu, jossa huovan palanen on kiinnitetty varren päähän. Käytettään pienenpien laatan kohtien hiomiseen ja kiillottamiseen. 
kiinanpaperi
Korkealaatuinen, pehmeä, heikosti liimattu bambupaperi, jota myydään yleensä rullina.
kivikaiverros
Kivipainatus. Vanha kiinalainen kohopainomenetelmä, jossa kuva hakataan kiveen ja kuvan päälle laitetaan kostea paperi, joka painellaan kiven uurteisiin. Vedos otetaan hierrevedoksena hiertämällä väriä paperin päällä. Tässä menetelmässä kuva toistuu vastaavana kuin painolaatassa eikä peilikuvana, niinkuin taidegrafiikan vedoksissa yleensä. Kivikaiverros on kehitetty 500-luvulla ja se on vanhin graafinen monistusmenetelmä. Puupiirroksen edeltäjä. Harhaanjohtavasti myös litografiassa on käytetty kivikaiverros (tai kivenkaiverrus) nimikettä silloin kun kiveä jouduttiin hieman kaivertamaan erityistä tarkkuutta vaativissa painotöissä. Valotusmenetelmien myötä tämä käytäntö on kuitenkin tullut tarpeettomaksi. 
kivipiirros, kivipaino
Kts. litografia.
klisee
Kuvake, kuvalaatta. Karl Klicin nimestä tullut termi, joka tarkoittaa yleensä kokopainon autotypialaattoja.
kluutti
Kluutti, klootti ( engl. cloth, kangas ) kirjansidontakangas, joka on kyllästetty tai vuorattu paperilla, jottei liima kulkeutuisi sen läpi. Kts bukrami
koestus
Materiaalien testaaminen, tutustuminen materiaalinen ominaisuuksiin niiden käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi.
koevedos
Testivedos. Taidegrafiikan teoksesta otetaan normaalisti useita koevedoksia, joilla määritellään varsinaisen vedossarjan laatu, lopulliset värit, sävyt jne. 
kohdistaminen, kohdistus
Painolaattojen asettaminen tarkalleen samaan paikkaan prässipedillä useammalla laatalla vedostettaessa. Yleensä kohdistaminen tapahtuu kohdistusmerkkien, kohdistimien avulla. Kts. myös alistaa.
kohopaino
Yleisnimitys menetelmille, joissa painoväri jää laatan koholla oleviin kohtiin. Yleisin kohopainomenetelmä on puupiirros
kollotypia
Kts. valopaino
kolofoni
Viuluhartsi. Kellanruskeaa tärpätin valmistuksessa syntyvää jätettä. Halpojen värien lisäaine. 
kontaktirasteri
Joustavalle filmifoliolle valotettu rasteri, esim. gravyyrirasteri. 
kontrasti
Vastakohta, tummuusero.
konseptipaperi
Halpa, ruudutettu, musteen kestävä, usein puuhioketta sisältävä ja kellastuva paperilaatu.
konsistenssi
Laatu, kiinteys. Kts. painovärit.
kopioraami
Tyhjiökehys, johon valotettava filmi laitetaan. Imutasolla, UV-valolla ja ajastimella varustettu laite, jolla valotetaan esim. fotoetsaus- tai polymeerilaattoja yhdessä filmien ja rasterien kanssa. Imu saa aikaan alipaineen ja filmin/laatan tiiviin kontaktin.
kopiosyövytys
Yleisnimitys menetelmille, joissa painolaatalle siirretään kuvamateriaalia valokopion avulla. 
kovakopio
Graafiselle filmille tehty positiivi, jossa kuva-aiheen välisävyt ovat vähäiset.
kovapohja
Laatan pohjustusaine etsaustyöskentelyyn. Pohjustusaine levitetään lämmitetylle laatalle ja jäähdyttyään kovapohja kovettuu, niin että se kestää hyvin laatan piirtämisvaiheen. Kts. Rembrandtin pohjustus.
kovasin
Hiomakivi, teroituskivi.
kraateri
Painolaatan liikaa syöpynyt kohta, reliefimäinen paikka, joka ei sido väriä painettaessa.
kreppipaperi
Virupaperi, askartelupaperi, paperilaatu, joka on kuohkeaa, ryppyistä, venyää. ja usein värillistä. Myydään nauhamaisina rullina. Käytetään lähinnä erilaisessa paperiaskartelutöissä. 
kromotypia
Monivärigrafiikka. Kreik. khroma, väri, typia, jäljennös. 
krookusjauhe
Krokusjauhe. Metalligrafiikassa takavuosina levyjen korjailussa ja hionnassa käytetty aine.
ksylografia
Kts. Puukaiverrus
kuitusuunta
Koneellisesti valmistetuissa papereissa kuidut asettuvat paperirainan kulkusuunnan mukaisesti. Tästä johtuen paperi venyy ja repeytyy helpommin kuitusuunnan vastaisesti. Käsinvalmistetuissa papereissa kuitusuunnat ovat yleensä sekaisin. 
kuivaneula
Kuivaneulapiirros, kuivaneulakaiverros. Metalligrafiikan, syväpainomenetelmä, jossa kuva piirretään/uurretaan suoraan timanttikärkisellä piirtimellä kuparilaatalle.
kulööri
Värisävy, väri. Ransk. couleur.
kuosirauta
Punssi, punsseli. Talttamainen tai vasaramainen työkalu, jota käytetään metallinpakotuksessa ja uurtopiirrustuksessa.
kupari
Metalligrafiikassa yleisimmin käytetty metalli.
kuparikaiverros
Kuparipiirros. Syväpainomenetelmä, jossa kuva kaiverretaan erilaisilla kaiverrustyökaluilla kuparilaatalle. Vanhin metalligrafiikan tekniikoista. Ensimmäinen päivätty kuparikaiverrus on saksasta vuodelta 1446. Kuparikaiverroksen syntyy ovat vaikuttaneet niellotekniikka ja puupiirros. Tarkka menetelmä, joka sopii hyvin esim. exlibristen tekoon. 
kuultokalvo
Muovikalvo, jolle voi itse piirtää valotettavan kuvion silkkipainossa.
kuultoväri
Läpikuultava painoväri. Väriin saadaan läpikuultavuutta lisääämällä siihen rasteripastaa tai transparenttia
kuurnaus
Vanha käsite. Litografiakivien hionnan loppukarhennus tai mezzotintolaatan karkennus. 
kuvas
Valokuvamateriaalien valonherkkä aines, usein emulsio.
kylmälevy
Jigger, kylmähella. Lämpölevyn vieressä oleva työtaso, jonka päällä levyn puhdistaminen ja pyyhintä tapahtuvat metalligrafiikkaa vedostettaessa. 
käsiruuvipuristin
Pienikokoinen pihtimäinen työkalu, leveäsuinen ruuvipuristin, jonka avulla levyä pidetään kiinni esim. noettaessa. Kts. nokeaminen.

L

laakapaino
Taidegrafiikan laakapaino menetelmiä ovat litografia ja offset litografia. 
laardi
Sianihra. Puhdistettu sianihra oli aiemmin aineosana pehmeäpohjamenetelmän pohjustusaineessa. Kovapohjustuksessa ohuella laardikerroksella voidaan pohjustukseen saada hieman joustavuutta, notkeutta. 
leikkuufilmi
Serigrafiassa käytettävä filmi, johon kuviot tehdään leikaten.
liitu
Liitujauhoa kätetään vedostuksessa liian juoksevan värin "kuivattamiseksi" ja joskus myös kuvalaatan pyyhkimisen tehostamiseen ja huippuvalon esiinottamiseksi. 
liitumenetelmä
Liitumenetelmässä painolaatta pohjustetaan kuten etsauksessa ja kuva piirretään kehräpyörillä. Kun laatta syövytyksen jälkeen vedostetaan niin syntynyt piirrosjälki muistuttaa erehdyttävästi liidulla piirrettyä. Engl. crayon manner. Kehitetty 1750-luvulla Ranskassa. Kts. pistekaiverrus.
lineaarinen grafiikka
Harvnaisempi yleisnimitys viivan käyttöön perustuvalle taidegrafiikalle, kuten kuparipiirros, kuivaneula, kuparikaiverros jne. 
linopiirros
Linoleikkaus. Linoleumleikkaus. Kohopainomenetelmä. Kuva-aihe kaiverretaan, veistetään taipuisalle linoleum laatalle samaantapaan kuin puupiirroksessa. Väri telataan laatalle ja vedostus suoritetaan joko prässillä tai käsin hiertämällä barennilla. 
litografia
Kivipaino. Kivipiirros. Laakapainomenetelmä, jossa painolaattana käytetään sileäksi hiottuja kalkkikivilaattoja. Menetelmä perustuu kiven kykyyn imeä toisiaan hylkiviä öljyä ja vettä, eli tehdään rasvainen kuva (johon painoväri tarttuu), muutoin rasvaa hylkivälle pinnalle. Kreik. lithos , kivi, graphein, piirtää. Litografia tekniikan on keksinyt saksalainen Alois Senefelder vuonna 1798. Hän kehitti tekniikaa ja vuonna 1818 julkaisi metodista kirjan "Lehrbuch der Lithographie und des Steindruckes". Kts. inkunaabeli
litografialiitu
Litografiaa varten kehitetty rasvainen liitu. 
litografiatussi
Litografiaa varten kehitetty tussilaatu. 
litografiamenetelmä
Silkkipainon tekotapa jossa kuva tehdään suoraan seulalle rasvaista litografialiitua käyttäen.
loisteväri
Painoväri joka heijastaa voimakkaasti valoa. 
lumppupaperi
Puuvillakuiduista koostuva korkealuokkainen ph-neutraali paperilaatu, joka kestää erittäin hyvin valoa kellastumatta. Usein paras vaihtoehto taidegrafiikan painopaperiksi. Kts. myös selluloosa.
luonnonvalkoinen
Termi kuvaa esim. paperin ns. valkaisematonta hieman lämpimän sävyistä valkoista sävyä.
luuppi
Suurennuslasi. Usein kartion muotoinen putki, jonka toisessa päässä on suurennuslinssi. Apuväline tarkkuutta vaativiin kaiverruksiin.
lyijykaiverrus
Lyijyleikkaus, metallileikkaus. Vanhempi kirjapainomenetelmä sävykkäiden painolaattojen tekoon. 
lämpölevy
Laakea sähkölevy jota käytetään painolaatan lämmittämiseen värin levittämisen helpottamiseksi vedostettaessa tai laatan kuumentamiseen pohjustuksen teossa. 
länkiharppi
Metallinen tai puinen harppi, jolla voi merkata metallisen painolaatan taakse viheellisesti syöpyneen kohdan, joka halutaan "nostaa pintaan" takomalla merkattua kohtaa kevyesti alasinta vasten. 

M

makulatuuri
Lat. maculare, tarrata. Heikkolaatuinen "jätepaperi" jota kätetään apuna ja suojapaperina vedostuksen erivaihesissa. 
manillapaperi
Vahva ja korkealaatuinen sellupohjainen "kääpaperi", jota aikoinaan valmistettiin manillahampuista, joka on erään banaanikasvin kuitua. 
mariginaali
Mariginaaliksi kutsutaan sitä aluetta vedospaperista, joka jää kuvan ympärille.
marmoripaperi
Koristeellinen kuviollinen paperi. Aiemmin yleinen mm. kirjojen kansien sisäpintojen päällisenä.
marmorointi
Metalligrafiikan menetelmä, jossa veteen sekoitetaan hieman peittovernissaa, joka jää kellumaan veteen liukenemattomana. Puhdas painolevy upotetaan ja nostetaan varovasti altaasta. Kuivatuksen ja syövytyksen jälkeen syntynyt kuvio muistuttaa marmoria. 
maskaus
Painolevyn suojaamista peittolakalla ennen syövyttämistä.
maskikalvo
Silkkipainossa käytettävä leikattava punainen kalvo, jolla voidaan valottaa erilaisia kuvioita.
maskikynä
Silkkipainossa käytettävä huopakynää muistuttava kynä, jolla voidaan piirtää paperille tai kuultokalvolle valotettava positiivi.
mastiksi
Mastiksipistaasian, Pistacia lentiscus-kasvin pihkaa. Hartsisideaine. Aiemmin yleinen taululakka. Aineosa kovapohjassa. Mastiksin määrä säätelee mm. pohjustuksen kovuutta. Kts. Rembrandtin pohjustus. Valokuva gravyyreissä teossa sitä käytetään taululakan tapaan spriihin liuotettuna lakkana tummentamaan kuvan mustia alueita ja tekemään suojaavan hartsikalvon herkästi naarmuuntuvan painovärin pinnalle. 
Menzel
Adolf von Menzel, 1815-1905, saksalainen taidemaalari, piirtäjä ja litografi. 1800-luvun merkittävimpiä kirjankuvittajia. 
messinki
Kuparin ohella toinen metalligrafiikassa (mutta harvemmin) käytetty metalli. 
meistää
Leikata paperiin kuvioita tai reikiä muotin avulla. Stanssata
metalligrafiikka
Yleisnimitys taidegrafiikalle jonka laattamateriaalina käytetään metallia. Pääsääntöisesti syväpainomenetelmiä. 
metalliseula
Metallista valmistettu erikoisseula, jota käytetään teollisessa seripainossa.
mezzotinto
Metsotinta. 1600-luvulla keksitty metalligrafiikan menetelmä, jossa levy karhennetaan erityisen mezzotintorouhimen avulla. Mustalla vedostetaessa karhennettu pinta toistuu syvän mustana. Vaaleita alueita saadaan aikaan kiillottamalla kareaa pintaa erilaisilla kaapimilla ja kiiloitustyökaluilla.
mezzotintorouhin
Keinukuurnaaja, kehto, keinu. Engl. Rocker. Mezzotinto painolevyn muokkaamiseen kehitetty työkalu. Litteä, puolipyöreä rauta, jossa on tiuhaan vaotettu kärki. Rouhimen avulla rouhitaan laatalle mezzotinto karhennus keinumaisin liikkein. 
mezzogravyyri
1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa käytetty syväpainomenetelmä, jossa raetettu kuvalaatta pyyhittiin ylimääräisestä väristä mekaanisen raakelin avulla. 
mitätöintivedos
Kun vedossarja on kokonaan vedostettu, otetaan tuhotusta laatasta vielä Cancellation Proof merkitty vedos. Tällä voidaan todistaa, ettei sarjasta enää voi ottaa vedoksia. Kts. henkselit.
monotypia
Monotyyppi, yksivedos. Monotypia on painolaatan avulla tehty ja taidegrafiikkaa muistuttava uniikkiteos. Painolaattana voidaan käyttää esim. kiillotettua kuparia tai pleksiä, jolle haluttu kuva ensin maalataan ja sitten painetaan.
mustanpurevaliuos. 
Kts. hollantilainen liiuos.

N

neogravyyri
Harvinainen termi, joka tarkoittaa uusia valokuvallisia syväpainomenetelmiä vastakohtana perinteisille käsin työstettäville taidegrafiikan menetelmille. 
niello
Hopean, kullan, lyijyn, booraksin ja rikin seos. Aine, jolla varhaisreneranssin kultasepät ja kaivertajat täyttivät kaiverrusuran kontrastin ja esteettisten seikkojen vuoksi, esim. aseiden kaiverruskuvioissa. Niello levitettiin kaiverrusuriin lämmittämällä. Niellotekniikasta siirryttiin kuparikaiverrusten vedostamiseen paperille n. 1450 tienoilla. 
nimimerkki
Laatalle kaiverrettu nimimerkki voi tarkoittaa taiteilijaa, levyn kaivertajaa, levyn painajaa tai kustantajaa. Yleisiä vanhassa grafiikassa. Nykyisin nimimerkkejä tapaa jäljennöksissä. Nykypäivän taiteilijat signeeraavat nimensä laatan painojäljen alle jokaiseen vedokseen erikseen. Ransk. Lettre, engl. Proof Before Letters.
noettu levy
Noetulta levyltä ohuelle paperille ja ilman prässiä otettu vedos. Ransk. fumé
nokeaminen
Painolevyn nokeaminen tai savustaminen parantaa kovapohjan kestävyyttä ja tuo esiin levyn pinnalla olevat epäpuhtaudet. Liiallinen nokeaminen saattaa kovettaa pohjustusta liikaa ja pohjustus halkeilee piirrettäessä.
nuket
Kts. à la poupée
nuutata
Taivuttaa, tehdä puristamalla paperiin taivutussauma. Käsin tehtävä nuuttaus tehdään ns. taittoluun avulla.

O

offset
Kirjapainomenetelmä suuria massapainoksia varten. Kehitetty 1800-luvun lopulla. 
offset litografia
Valotusmenetelmiä uudempaa kirjapainotekniikkaa soveltava ja hyväksikäyttävä litografian nykyaikainen muunnos. Tässä ns. epäsuorassa laakapainotekniikassa painoväri siirtyy kuvapohjalta ensin kumikankaalla päällystetylle sylinterille ja siitä edelleen vedostuspaperille.
offsetpaperi
Offsetpainoa varten suunniteltu paperi, joka soveltuu hyvin myös seripainoon. 
oleaatti
Öljytty paperi. Ransk. papier huilé.
oleiinihappo
Öljyhappo. Kaikkien rasvaöljyjen pääaines. Käytetään litografia työskentelyssä.
opaakki
Valoaläpäisemätön. Lat. opacus, varjoinen. 
originaaligrafiikka
Originaaligrafiikka määritelmällä pyritään erottamaan aito taidegrafiikka (=kuvataidetta) kirjapainomenetelmin tehdystä ns. grafiikasta. Rajanpito näiden kahden välillä on välillä hieman tulkinnallista uusien menetelmien ja tietokoneiden tulon myötä. Mutta selkeimmin originaaligrafiikkaa on kaikki se grafiikka, jossa taiteilija itse vastaa teoksensa alkuperäisyydestä ilman jäljennettäviä esikuvia tai se taidegrafiikka joka on vedostettu taiteilijan itsensä valmistamasta painolaatasta. 

P

painoallas
Serigrafian painokehys, joka on tiivistetty painoväriä pitäväksi "altaaksi". 
painokehys
Puusta tai metallista valmistettu ja serigrafian painamiseen tarkoitettu kehys, johon on kiinnitetty seulakangas. 
painopeti
Fundamentti, lavetti, prässipeti.
painopöytä
Pöytä, joka on suunniteltu serigrafian painamista varten. Kts. imupöytä
painoraakeli
Kts. raakeli
painoväri
Taidegrafiikan tekoon valmistettu väri. Erilaisia värejä eri taidegrafiikan menetelmiä varten. Normaalisti kuparigrafiikan painoväri sisältää 20-50% väriainetta, pigmenttiä, riippuen pigmentin painosta, sideaineita 30%, sikkatiivia ja antioksidantteja 5% ja loput 15-45% liuottimia ja täyteaineita, kuten silikaattia. Silikaattien määrä vaikuttaa värin käyttötarkoitukseen. Esim. silikaattia lisäämällä voidaan edesauttaa offsetvärin muokkaamista kuparigrafiikkaan sopivaksi. Värin ominaisuuksia (konsistenssi) ovat mm. värin pituus, lyhyys, jähmeys, pyyhittävyys, tahmeus, voidemaisuus jne. 
painoöljyt
Painovernissat. Erityisesti metalligrafiikan vedostamisessa käytetyt öljyt ja vernissat, joilla painoväri muokataan vedostamiseen sopivaksi, kuten paksuöljy, raakaa pellavaöljy, litografiavernissa jne. Nykyisin värin muokkaamiseen käytetään myös erilaisia painopastoja ja muita notkistusaineita. 
painos
Yleisemmin vedossarja.
pakkosyöttöpöytä
Tarkoittaa painoprässin petiä, jonka alareuna hammastettu ja myös telan reunat on hamastettu vastaavasti, jolloin vedostettaessa peti kulkee aina suoraan. Painopedillä on taipumus lähteä kulkemaan hieman kieroon vedostuksen jatkuessa kauan.
paksuöljy
Pellavaöljyvernissa. Taidegrafiikan painoöljy. Vedostettaessa käytetty paksuöljy eli standöljy, joka on jalostettu pellavaöljystä keittämällä. 
parkkihappo
Tanniini. Kätetään parkitusaineena ja musteen valmistamisessa. 
passepartout
Paspartuuripahvi, kehyspahvi, paspis, paspa. Vedoksen ympäröivä aukkopahvi, jota käytetään vedosten suojaamiseen ja kehystämiseen. Aukon reunat leikataan yleensä viistoon leikkuulaitteella tai käsin.
pehmeäpohja
Metalligrafiikan menetelmä, jossa painolevy pohjustetaan, pinnoitetaan pehmeällä pohjustusaineella. Levyn päälle asetetaan karkeahko piirrustuspaperi, jolle haluttu aihe piirretään. Pehmeä pohjustusaine sisältää runsaasti vahaa ja tarttuu siksi hyvin paperiin, paljastaa kuparin, joka syöpyy happokyvyssä piirretyistä (paperiin tarttuneista) kohdista. 
pellavaöljy
Pellavan siemenistä puristettu tai uutettu öljy, joka on taidegrafiikan painovärien perusraaka-aine. 
pigmentti
Väri-aine. Värien jauhemainen raaka-aine, jota saadaan luonnosta tai valmistetaan teollisesti. Antaa värille värin. 
pigmenttipaperi
Gelatiinipaperi. Kalvo tai paperi, joka on päällytetty värjätyllä gelatiinikerroksella. Kalium- tai ammoniumbikromaatilla herkistettyä pigmenttipaperia on käytetty vuodesta 1855 eri syväpainomenetelmissä. Kuparilevylle siirretyn turvonneen galatiinikerroksen paksuus vaikuttaa painolaatan syöpymisnopeuteen. Menetelmä oli yli sata vuotta harmaasävyjen syövytyksen perusta. 
pimskivi
Kts. hohkakivi
pintasyövytys
Reliefisyövytys. Metalligrafiikan menetelmä, jossa osittain suojattu laatta laitetaan sellaisenaan happoon. Peittolakalla voi säädellä levyn syöpymistä ja saada aikaan reliefimäisen painolaatan.
pistekaiverrus
Liitumenetelmästä Francesco Bartolozzin edelleen 1700-luvulla kehittämä menetelmä, jossa laatalle naputellaan vasaran ja pistintaltan avulla pieniä pisteitä, joista kuva-aihe sitten muodostuu. Engl. Stipple Engraving. Tosin jo 1400-luvulla tunnettiin vastaavanlainen opus malleus, vasaramenetelmä. Samasta menetelmästä on kyse kun puhutaan uurtopiirustuksesta. 
polymeerigravyyri
Valotustekniikka ja syväpainomenetelmä, jossa kuva-aihe siirretään valottamalla se rasterin kanssa fotopolymeerilevylle. Laatta kestää hyvin vedostamista. Alunperin kirjapainomenetelmä.
positiivifilmi
Esim. serigrafian valotusmenetelmissä käytettävä filmi, jossa kuva-aihe on positiivina, eli luonnollisen näköisenä.
potaska
Kaliukarbonaatti. Potaskaliuokseen kasteltua rättiä voi käyttää kuparikaiverrusten (tai voimakkaasti syövytettyjen etsausten) vedostuksen viimeistelypyyhinnässä. 
poupée, à la poupée
Yksinkertainen värigrafiikan tekotapa. Saa nimensä nukeista eli pienistä suippopäisistä kangastampooneista, joilla värit levitetään yksitellen samalle laatalle. 
P.P.
Vedostajan vedos. Vedostaja saa jokaisesta vedostamastaan teoksesta itselleen yhden vedoksen. Käytetään myös Printer's proof tai Prova di Stampatore merkintöjä.
preglaus
Kohollepainaminen, sokeapainatus, reliefipaino. Painaa laatasta kohokuvioita ilman väriä. 
profilmi
Serigrafia seulaan sulattamalla kiinnitetty filmi.
puleeraus
Metalligafiikassa virheellisen syöpymiskohdan avaaminen, kiillottaminen. 
punssi, punsseli
Kts. kuosirauta
pureminen
Syöpyminen. Metalligrafiikan termi joka kuvaa sitä kuinka happo "syö metallia.
pussipölytys
Tarkoittaa akvatintapohjustuksen, hartsipölytyksen tekemistä käsin pienen harsokankaasta tehdyn pölytyspussin avulla.
puukaiverrus
Ksylogafia. Tarkka, ohuita ja hentoja viivoja hyvin toistava kohopainomenetelmä, jossa kuva kaiverretaan ns. pystypuiseen, puun poikkileikattuun laattaan. Tämän aikanaan hyvin suositun kuvitusmenetelmän kehitti engl. Thomas Bewick vuonna 1775. Kreik. ksylon, puu, graphein, kaivertaa. Nykyään puukaiverrus on hieman harvinaisempi menetelmä, mutta jonkin verran sitä käytetään exlibristen teossa. 
puupiirros
Kohopainomenetelmä, jossa kuva leikataan veistä ja erilaisia talttoja käyttäen puulaatalle, siten että vedostettaessa väriä antavat kohdat jäävät koholle. Vanhin ajoitettavissa oleva eurooppalainen puupiirros on vuodelta 1423, "Pyhä Kristoforos", joka on valmistettu Buxheimin luostarissa. Kirjoitusten monistuskeinona puupiirros tunnettiin kiinassa jo reilut tuhat vuotta aiemmin. Vanhin puupiirrostekniikalla painettu "kirja" on v.868 ilmestynyt Timantti Sutra, joka on muodoltaan viisi metriä pitkä rulla. 
puuvillaseula
Serigrafian harjoitustöihin soveltuva kehnolaatuinen seula.
pystypuukaiverrus
Kts. puukaiverrus.
pölytyskaappi
Akvatintapohjustuksen tekoon, painolaatan hartsipölytykseen suunniteltu kaappi, jolla varmistetaan pölytyksen tasaisuus ja se ettei hartsipölyä pääse hengitysilmaan.

Q

Quinacridone
Violetti (Monastral), orgaaninen väriaine, joka tuli myyntiin 1960-luvulla.

R

raakeli
Puhdistusviivotin, veitsimäinen teräsnauha joka pyyhkii ylimääräisen värin painolaatalta. Silkkipainossa käytettävä leveä kuminen painolasta, uretaanimuovinauha. 
raamattupaperi
Intianpaperi. Erittäin ohut lumppupohjainen ja hyvälaatuinen paperilaji. 
raappalaattapiirros
Piirrosmenetelmä, jossa kuva raaputetaan esiin tummaksi värjätyltä gesso tai kipsipohjalta, raapekartongilta. 
radeeraus
Vanha nimitys, jolla tarkoitetaan etsausta. Nimi tulee saksan etsausta tarkoittavasta sanasta radierung
rainbow print
Kts. iirispaino
rasteri
Verkkokuvio, kuviopintainen läpinäkyvä kalvo tai levy, joka edesauttaa kuvan (esim. valokuvan) siirtämistä; painolaatalle. Raerasteri, epäsäännöllinen rasteri, sävyrasteri, jyvärasteri, hiekkarasteri, akvatintarasteri jne. 
rasteripasta
Väriin sekoitettava massa, joka tekee väristä läpikuultavan.
rasteritiheys
Rasteripisteiden lukumäärä yhdellä senttimetrillä.
rautakloridi
Metalligrafiikan yleisin syövytyshappo. 
reliefipaino
Kohollepainaminen, preglaus. Painaa laatasta kohokuvioita ilman väriä. 
reliefisyövytys
Kuten pintasyövytys, mutta voidaan vedostaa kokonaan ilman väriä. Tärkeitä on voimakkaasti syövytetyn painolaatan paperiin jättämä kohokuvio. 
Rembrandt
Rembrandt van Rijhn, 1606-1669, hollantilainen taidemaalari ja taidegraafikko. Etsaustekniikan kehittäjä. Yksi taidegrafiikan historian merkittävimmistä taiteilijoista. 
rembrandtin pohjustus
Vanha metalligrafiikan kovapohjien pohjustusaine, jonka seoksessa oli valkoista mehiläisvahaa 30g, mastiksia 15g ja asfalttia tai meripihkaa 15-25g. Kuivat aineet hierretään huhmarissa, lämmitetään vesihauteessa ja lopuksi lisätään vaha. Mastiksin määrän lisääminen tekee pohjustuksesta kovemman.
reproduktio
Jäljentäminen, kopiointi, toistaminen. Lat. re, uudelleen, producere, tuoda esiin. 
retusointi
Valmiin vedoksen tai kuvan hienovarainen korjailu. Ransk. retouche, uudelleen kosketus. 
riisi
Paperimittayksikkö. Yksi riisi on 500 arkkia. 
riisipaperi
Alunperin kiinalainen erittäin ohut paperi, jota valmistetaan Tetrapanax papyrifer tai Aralia papyrifera puun ytimestä. Engl. rice paper, Chinese paper
rikkiakvatinta
Ransk. maniére de lavis. Ensimmäinen menetelmä, jolla syövytettiin painolaatalle sävyjä. Oliiviöljyn ja rikin seoksella maalataan laatalle tai öljytylle laatalle levitetään rikkiä. Rikki syövyttää laattaa hitaasti ja tuloksena on hentoja sävypintoja. Kestää heikosti vedostamista. 
rosoreuna
Viirareuna. Käsintehdylle paperille tyypillinen epätasainen reuna.
rotaatiopainatus
Kirjapainomenetelmä. Pyörivällä "sylinterillä" tapahtuvaa massapainantaa. Lat. rotare, pyöriä.
ruiskupohja
Akvatintapohjustuksen muunnos, jossa pohjustus tehdään spraymaalin avulla.

S

sabloni
Sabluuna, kaaviomaski, kaaviopaperi, joiden avulla voi esim. samalta puupiirroslaatalta ottaa monivärisiä vedoksia sabloneita, värejä ja painettavia kohtia muuttelemalla.
salpietarihappo
Kts. typpihappo.
sanomalehtisyövytys
Etenkin 60-luvulla pop-taiteen piirissä käytetty, hieman epävarma menetelmä, jossa painolaatalle siirrettiin sanomalehden sivun kirjoitusta. 
savustuskynttilä
Vahasta ja parafiinista valmistettu kynttilä jota käytetään kovapohjan nokeamiseen. Kevyt nokeaminen tai savustaminen parantaa pohjustuksen kestävyyttä. 
scraffito
Raaputustekniikka maalaustaiteessa tai keramiikassa, jossa eri värisiä maalikerroksia raaputtamalla saadaan aikaan tietty kuvio. 
sekatekniikka
Sekatekniikasta puhutaan kun grafiikan teokseen yhdistellään useita eri tekniikoita. Ransk. Techinique mixte, engl. Intaglio Mixed Methods, Mixed Media.
selluloosa
Sellu. Kasvien tukikudosten pääaine, paperinvalmistuksen raaka-aine, puunjalostustuote. Puhtaasta selluloosasta valmistettu ph-neutraali paperi kestää erittäin hyvin valoa ja aikaa. Osa taidepainopapereista on ns. happovapaita (ph-neutraaleita) sellupapereita. Kts. lumppupaperi.
serigrafia
Silkkipaino. Painomenetelmä jossa kuva saadaan aikaan puristamalla väriaine lastalla osittain peitetyn, suojatun tai muutoin käsitellyn silkkikankaan läpi paperille. Menetelmä tunnettiin jo antiikin aikana, mutta tuli yleisempään tietoon vasta 1960-luvulla pop-taiteen myötä. 
seulakangas
Silkkipainossa, serigrafiassa käytettävät erikoiskankaat. 
seulan karhennusaine
Silkkipaino seulan esikäsittelyaine, jolla parannetaan filmien tarttumista seulaan. 
SFS
SFS-Standardi, jonka avulla luokitellaan teollisuustuotteet, kuten metalligrafiikassa käytetyt kupari laadut. Järjestelmää ylläpitää Suomen Standardisoimisliitto SFS. Vastaava saksalainen luokitusjärjestelmä on DIN, eurooppalainen CEN ja kansainvälinen ISO. Esim. puolikova etsauksiin soveltuva kuparilaatu on SFS 2907 Cu-DHP-04. 
sikkatiivi
Kuivike. Kuparipainoväreissä on värin kuivumista nopeuttavaa sikkatiivia yleensä vain vähän, sillä hidas kuivuminen muodostuu harvoin ongelmaksi. Kts. painoväri.
sikli
Kaavinlevy. Teräväsärmäinen metalli levy, jolla puupiirroslaatat tasoitetaan "höylätään" sileiksi.
silkkipaino
Kts. serigrafia.
sivellinsyövytys, sivellinmenetelmä
Sivellinsyövytys on akvatintan tekotapa, jossa kuva-aihe maalataan suoraan happoliuoksella akvatintapohjustetulle laatalle. Maalauksellinen, tussilaveerauksen kaltainen jälki.
skaavari
Kts. kalvinrauta.
skenografia
Lavastetaide yleensä tai lavastemaalaus antiikin teattereissa.
sokea paino, rypistys
Menetelmä jossa painopaperia rypistetään ja painetaan ilman väriä, kunnes saadaan aikaan haluttu reliefi. Engl. Blind Printing, Blindpressing .
sokeriakvatinta
Sokeriakvatinta on akvatintan tekotapa, jossa kuva-aihe maalataan sokeri-tussiliuoksella ensin kuparilaatalle. Laatta lakataan umpeen ohuella peittolakalla, jonka jälkeen vesikyvyssä sokeri liukenee pois. Paljastuneisiin kohtiin tehdään akvatintapohjustus normaaliin tapaan. Akvatintapohjustuksen voi myös tehdä prosessin aluksi ennen sokeriliuoksella maalaamista.
sokkovedos
Ilman väriä otettu koevedos prässin puristuksen ja tasaisuuden tarkistamiseksi.
stanssata
Leikata paperiin kuvioita tai reikiä muotin avulla. Meistää
stikkeli
Kaiverrin. Metalligrafiikan kaivertajan työkalu. Terästetty pieni kankirauta, joka on kiinnitetty pyöreään puiseen kädensijaan. Terän kärkeä kutsutaan nokaksi ja raudan keskiosaa vatsaksi. Yleisimmät kaiverrinmallit ovat veitsikaiverrin, pallokaiverrin ja vinoneliökaiverrin.
stomppi
Kankaasta, imupaperista tai nahasta valmistettu, kireälle rullattu ja päistään teroitettu puikko. Piirtäjän apuväline viivojen häivyttämiseen ja pehmentämiseen. 
suolapohja
Metalligrafiikan menetelmä, jossa lämpimälle pehmeäpohjalaatalle ripotellaan suolaa, joka painuu pohjustuksen läpi. Laatan jäähdyttyä ja pohjustuksen kovetuttua suola liuotetaan pois haalealla vedellä ja tuloksena on reiällinen, "akvatinta" pohjustus. 
suoravalotusmenetelmä
Silkkipainon valotusmenetelmä, jossa valoherkkä emulsio levitetään suoraan seulalle.
syvennys
Laatan aiheuttama painauma, uppouma paperissa. Metalligrafiikan tunnuspiirre. 
syväpaino
Syvennyspaino, Yleisnimitys niille painomenetelmille, joissa kuviot (joihin painoväri tarttuu) ovat painopinnan syvennyksissä. Syväpainoon kuuluvat esim. etsaus, akvatinta, kuparikaiverros jne. 
syväsyövytys
Lähinnä kohopainon yhteydessä käytetty termi, joka kuvaa taustan poistamista kuvasta.

T

tahmeus
Painovärin takertuvuus. Liika tahmeus voi aiheuttaa vedostettaessa ongelmia vaikeuttaen painolevyn pyyhkimistä. Toisaalta sopiva tahmeus parantaa värien syvyyttä, esim. mitä tahmeampaa väri, niin sitä syvempi on musta. Kts. painoväri. Värin viskositeettia, sisäistä kitkaa, voidaan säädellä öljyn määrää lisäämällä. Matala viskositeetti tarkoittaa, sitä että painovärissä on runsaasti öljyä. 
taidegraafiikko
Taidegrafiikan valmistamiseen perehtynyt kuvataiteilija. Taidegraafikko nimike sekoittuu helposti graafikkoon, joka taas on yleisnimike graafista suunnitelua (esim. tuotepakkauksen ulkoasun suunnittelu), tekevälle henkilölle.
taidegrafiikka
Taidegrafiikka on kuvataiteen ala, jossa kuva valmistetaan vedostamalla painolaatalta, johon se on piirretty, syövytetty tai muutoin aikaansaatu. Taidegrafiikkaa tehdään syväpaino-, kohopaino-, laakapaino- jasilkkipainomenetelmin.
taittoluu
Paperintaittopuikko, jota käytetään mitä erilaisimpiin paperinkäsittelyn työvaiheisiin. Kts. nuuttaus.
talbotypia
Kts. kalotypia
talmikulta
Kultauksessa käytetty ns. köyhän miehen kulta. Tombakkilaji. Kuparin (n.86-87%) ja sinkin (n. 12%) seos, jossa mukana myös hieman rautaa ja tinaa. Talmikultauspinta saadaan kiillottomalla muistuttumaan kultaa, mutta tummuu ajankanssa. 
tamponi
Tamppooni, tullo, väritatti, väripallo. Pohjustuksen tekoon ja värien levittämiseen käytetty tattimainen työkalu. Engl. the dabber.
tarlataani
Kanvassi. Pyyhintäriepu. Tärkätty harsokangas, jota käytetään metalligafiikan vedostuksessa liian painovärin poispyyhkimiseen laatalta. 
tauseeraus
Metallipinnan koristelutekniikka, jossa esim. teräksen pintaa koristellaan kuvioita toisella jalommalla metallilla. Kuvionti syntyy kun jalometallilankaa vasaroidaan epäjalomman metallin karhennettuun tai uritettuun pintaan. Kts. niello.
taustalakka
Suojalakka. Metalligafiikassa levyn taustan syöpymissuojaksi levitettävä lakka. Käytetään myös levyn etupuolella erilaisiin korjailuihin ja suojauksiin. 
telapohjustus
Telavernissapohjustus. Telalla tapahtuva metalligrafiikan pohjustusmenetelmä. Ransk. Vernis au rouleau.
terragrafia
Terragraphie, terragraph. Israelissa kehitetty harvinaisempi silkkipainon variaatio, jossa painaminen tapahtuu silikonilla käsitellylle painopaperille tai kankaalle hiekan kanssa. Tuloksena maalauksen omainen karhea ja kestävä pintarakenne. Käytetään mm. maalausten kopiointitekniikkana.
teräskaiverrus
Metalligrafiikan harvinainen ja vaativa menetelmä, jossa kuva-aihe kaiverretaan teräslevylle kuparikaiverruksen tapaan. Ensimmäiset kaiverrukset teräslaatalle teki englantilainen Charles Heath v. 1820.
tiksotropia
Kaikille painoväreille tyypillinen ominaisuus. Jos painoväri seisoo paikallaan, se alkaa jähmettyä. koska painovärin varaukselliset pigmenttihiukkaset järjestyvät uudelleen. Mutta kun väriä sekoitetaan, niin hiukkasten järjestys rikkoontuu ja väri notkistuu. 
tinktuura
Litografian valmistusprosessiin liittyvä pesuneste. Sisältää pääasiassa tärpättiä ja asfalttia. Käytetään "rasvaisen painokuvan vahvistamiseen" painokiven pinnalta. 
tombakki
Korujen valmistukseen käytetty metalliseos, pääasiassa kuparin (n. 75-95%) ja sinkin seos. Värit vaihtelevat punertavasta kellertävään. Malaijink. tambaga, punametalli. Kts. talmikulta
tooni
Sävy. Termiä käytetään mm. vedostettaessa yksiväristä taidegrafiikkaa. Kämmensyrjällä pyyhkäistävä ohut värihuntu, joka sävyttää kuvaa. Toonista voidaan puhua myös kun tarkoitetaan ylimääräistä likaa vedoksessa. 
T.P.l'a
Merkintä on lyhennys ranskan kielestä tire'e par l'artiste, joka tarkoittaa että kyseinen vedos on "taiteilijan itsensä vedostama".
traani
Valaan rasva. Oli aikoinaan käytössä litograafisten materiaalien rasva-aineena. Saatiin kaskelotin päästä ja oli tuoreena nestemäistä ja kirkasta öljyä ja sitä voitiin kuivattamisen jälkeen jauhaa. 
transparentti
Painovärien läpikuultavuutta parantava lisäaine.
trienaali
Triennial, triennale, trienal. Joka kolmas vuosi pidettävä näyttely, joita järjestetään myös taidegrafiikan tiimoilta. Taidegrafiikan trienaalit ovat yleensä laajoja ja monipuolisia kansainvälisen taidegrafiikan katselmuksia. 
triptyykki
Kolmiosainen kuva. Taidegrafiikassa triptyykki tarkoittaa esim. kolmen vedoksen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi tai yksittäistä vedosta, jossa kuva on painettu kolme laattaa rinnan. 
tussi
Musta väriaine, muste, joka tunnettiin jo 4500 vuotta sitten kiinassa, euroopassa tussi otettiin käyttöön vasta 1400-luvulla. Erittäin hienojakoista nokea, jota sekoitetaan sideaineen kanssa, esim. arabikumi tai gelatiini. Rasvainen litografia tussi sisältää myös vahaa ja rasva-aineita. 
typografia
Kirjapainotaito, painotuotteen taiteellinen ulkoasu. 
typpihappo
Salpietarihappo. Eau-forte, lat. vahva vesi. Metalligrafiikassa käytetty syövytyshappo. Väritön ja erittäin syövyttävä neste ja haitallista hengitettynä. Ei kuitenkaan syövytä alumiinia, kultaa tai platinaa. 
tärpätti
Yleisnimitys hartsihappojen ja tärpättiöljyjen seoksille, joita käytetään liuottimina ja puhdistusaineina. Parhaimmat tärpätit valmistetaan välimerenseudun mäntypuista tai venetsian lehtikuusista ja halvimmat mineraalitärpätit ja lakkabensiinit ovat öljynjalostuksen sivutuotteita. 
työvedos
Työvedoksia otetaan työskentelyn aikana syövytysten tai tiettyjen laatan kaiverrus-, työstövaiheiden jälkeen. Niiden avulla seurataan työn etenemistä. Merkintä joko Työvedos I, II jne. tai sitten I eta't, II eta't jne. Kts. myös vastavedos.

U

uniikki
Teos, jota on vain yksi kappale. Lat. unicus, ainoa laatuaan. 
uniikkivedos
Uniikkivedos on normaaliin tapaan valmistettu ja laatoilta painettu grafiikan teos, jota on vedostettu vain yksi kappale. 
uurtopiirros
Kts. pistekaiverrus

V W

vahamaalaus
Enkaustiikka. Maalausmenetelmä, jossa pigmentin sideaineena on vaha.
vahavedos
Vanha tapa työvedoksen ottamiseen ilman prässiä. Väriä hierotaan levyn syövytysuriin ja levyn päälle asetettua vahattua paperia painellaan voimakkaasti vedostusluulla tai lusikalla vedoksen ottamiseksi. 
valkopiirros
Puupiirrostekniikka, jossa kuva piirretään uurteina laatalle, jolloin viivat toistuvat vedostettaessa valkoisina. 
valli, reunat
Kuivaneulan jättämän piirrosjäljen metallivalli tai reuna.
valopaino
Kollotypia. Valomekaaninen laakapainotekniikka, jolla valmistetaan valokuvaa muistuttavia sävykuvia ilman rasteria. 
valopetroli
Paloöljy. Käytetään metalligrafiikassa yleisesti puhdistusaineena.
valotusfilmi
Sergrafiassa käytettävä filmi, jolle kuva-aihe valotetaan joko piirrettynä tai valokuvatekniikalla valmistettua positiivia käyttäen.
valssi
Painoprässin telan vanha nimitys.
vanuminen
Kutistuminen. Taidegrafiikan paperit venyvät kostuessaan ja vastaavasti kutistuvat, vanuvat kuivuessaan. Tämän vuoksi (niissä menetelmissä joissa vedostetaan kostutetulle paperille) on kuvan koko hieman pienempi vedoksessa kuin painolaatalla . 
vasaramenetelmä
Kts. pistekaiverrus.
vaski
Eli kupari.
vastavedos
Vastavedos otetaan ajamalla kosteapaperi prässin läpi yhdessä juuri otetetun toisen vedoksen kanssa. Vastavedoksesta voi tarkkailla keskeneräisen työn etenemistä ja arvioida laatan jatkotyöstämistä. Saman voi tehdä myös peilin avulla suoraan työvedoksesta. Laatta on vedoksen peilikuva ja tämä tuottaa joskus monivaiheisessa työskentelyssä arviointivaikeuksia.
vedoskirja
Taidegraafikon työkirja, johon kootaan tiedot kustakin teoksesta ja otettujen vedosten määrät, numeroinnit yms. tarpeelliset teostiedot. Vedoskirja on välttämätön varsinkin jos teoksen vedostaminen tapahtuu jaksottain. 
vedostaminen
Tarkoittaa taidegrafiikan painamistyöskentelyä. Painoprässillä työskentely. 
vedostajan leima
Väritön taidegrafiikan vedokseeen puristettu leima, joka kertoo teoksen vedostajan tai kustantajan. Yleensä teoksen alla lähellä signeerausta tai teoksen takana. Vedoksen takapinnalla olevat leimat usein himmeällä painovärillä sävytettyjä, joskus myös numeroituja.
vedostusluu
Pitkulainen, lusikka- tai veitsimäinen esine, jonka avulla otetaan puupiirroksista vedoksia ja jotka aikoinaan valmistettiin luusta.
vernis mou
Pehmeäpohjasyövytyksen nimitys ranskaksi. Vernis mou eli pehmeä vernissa. 
vernissa
Yleisnimitys nestemäisille liuoksille, joita kätetään maalaupintojen viimeistelyyn ja erilaisten pintojen suojauksiin. Kovettuvat kuivuttuaan. Metalligrafiikassa esim. sivellinvernissa vernis de pinceau ja peittovernissa vernis à recouvrir, Stopping out varnish
vernissage
Taidenäyttelyn avajaiset. Ransk. vernissage, vernissalla siveleminen. Nimitys tulee Pariisin kevätsalongissa vakiintuneesta vanhasta tavasta, jossa taiteilijat viimeistelivät näyttelyyn tuotuja teoksia viimeisenä päivänä ennen näyttelyä, jolloin myös taiteilijoiden ystävät ja tutut saivat käydä katsomassa teoksia.
vesileima
Paperissa oleva väritön leima, joka näkyy valoa vasten. Yleensä paperin valmistajan, tehtaan merkki ja laadun tae. Eurooppalainen käytäntö. Vanhin tunnettu vesileima on italiasta v. 1271. 
vetokaappi
Kts. happokaappi
viira
Seula, säleikkö, jonka avulla paperimassasta poistetaan vettä ja muodostetaan arkki.
viivasyövytys
Viivasyövytys eli etsaus. Kts. etsaus.
viskositeetti
Sitkaus, sitkaisuus, sitkoisuus. Esim. painovärin sisäinen kitka. Kts. tahmeus.
voimapaperi
Yleisnimitys ruskeille tukeville pakkauspapereille.
väritelaus
Vedostusmenetelmä, jossa väri levitetään esim. syväpainolaatalle kohopainon tapaan telaamalla. Kts. hayterin menetelmä.
woodburytypia
Kadonnut 1800-luvun painomenetelmä, jossa reliefimäisen lyijymuotin avulla ja kovassa puristuksessa, siirrettiin pigmentin ja gelatiinin seos (kuva) paperille. 

X

xerografia
Kts. elektrografia
xylografia
Ksylografia. Kts. puukaiverrus

Y, Z

yläsävyt
Kuvan vaaleat sävyt. Yäsävyisessä kuvassa hallitsevat vaaleat sävyt. Engl. high key

Å
Ä

ääriviivasyövytys
Ääriviivaetsaus, viivasyövytys, jossa on kuvattu vain aiheen ääriviivat. Ääriviivaetsauksia valmistettiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa väritettäviksi aiottujen maisemakuvien pohjiksi. Menetelmän isänä pidetään sveitsiläistä J. L. Aberlia. 

Ö

öljypainokuvat
Monivärisiä litografioita, kirjapainojäljennöksiä, joita tehtiin 1800-luvun öljymaalausten halvoiksi kopioiksi. Valmistus loppui 1800-luvun lopulla uusien fotomekaanisten jäljentämismenetelmien myötä. 

LÄHDELUETTELO: 
The Art of the Print - Eichenberg / Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York
Graphic Art of the 18th Century - Adhémar / Thames and Hudson 1964
Graphic Art of the 19th Century - Roger-Marx / Thames and Hudson 1962
Graafinen tietokirja - Virusmäki / Wsoy 1960
Gravyyrioppi - Eskola, Holopainen / Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B41, Musta Taide 1994
Kivipiirros Litografia - Karjalainen / Luova Grafiikka ry 1984
Käsintehty paperi - Moilanen / Kustannusosakeyhtiö Taide 2001
Käytä värejä oikein - Hansen / Tammi 1969
Latinalais-suomalainen sanakirja - Linkomies, Salmi / Viides painos, Otava 1967
Maaliaineet ja niiden käyttö taidemaalauksessa - Doerner / Kustannusosakeyhtiö Tammi 1954
Metalligrafiikka - Lehtinen / Luova Grafiikka ja Kustannusosakeyhtiö Taide 1992
Metalligrafiikka - Pietilä / Luova Grafiikka ry 1978
Om Grafik - von Konow / Allhems Förlag 1958
Puupiirroksen taito - Laitinen, Moilanen, Tanttu / Taideteollisen korkeakoulun julkaisu 1999
Puupiiros - Askola, Hervo, Pietilä / Luova Grafiikka ry 1982
Silkkipaino Serigrafia - Kanerva, Koskela / Luova Grafiikka ry 1979
Taidegraafiikan menettelytapoja - Sallberg / Suomen Graafilliset Taiteilijat 1937
Taidegrafiikka - Tuhka / Wsoy 1957
Taidelitografian vedostustaitoa - Koivunen / Weilin&Göös 1971
Taidesanakirja - Tolvanen / Otava 1957
Taidemaalarin materiaalioppi - Kiljunen / Otava 1981
Taiteen Pikkujättiläinen - Wsoy 1991
Taiteen Sanakirja - Konttinen, Laajoki / Otava 2000
Vierassanat, kielenkäyttäjän opas - Itkonen / Kirjayhtymä 1990

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Petas-Baari

Tässä pari kuvaa viimevuoden lokakuulta vanhasta Petas-Baarista, joka sijaitsi Viherlaakson Länsirajalla Turuntien ja Lippajärventien risteyksen tuntumassa. Paikka jää juuri ja juuri Kauniaisten puolelle. Nyt rakennus on purettu ja tilalle on kohoamassa "Kukkalaakso" niminen kerrostalo asuinalue. Rakennuksessa toimi vuosikymmeniä legendaarinen Petas-Baari ja kauppa. Rakennus valmistui ennen sotia 1938. Baari oli omana aikanaan varsin suosittu ohikulkijoiden kohtaus- ja taksimiesten taukopaikka. 1970-80 luvulla kaupan rakennukseen tuli U.Suomalaisen TV korjaamo ja myymälä. Toiminta hyytyi 90-luvun alun laman myötä. 1997 Petas-Baari toimi mm. Trabant Express sketsisarjan kulissina. Tässä Youtuben pätkä Jasso Laamasen pajatson peluusta. Itsekin olen joskus vuosikymmeniä sitten käynyt baarissa pajatsoa kokeilemassa ja syömässä kuivan juustosämpylän. Kaupparakennuksen päädyssä oli iso käsinmaalattu Hellaksen Figarol-mainos, jossa ajan havina on vahvasti läsnä. Jos muistat

What is Expandism?

Longer version of this article is at my  homepage . Expansion in Art-making and Expansion-motivated art Introduction This article is a compact study of expansion in the context of making a piece of art. I believe that expansion is one aspect of all kinds of making of art. It has been neglected topic, even unseen, but the phenomenon is real and it is connected to art making, for it is impossible to make a piece of art without its expansion to some space. A work of art is always located in some space – on paper or canvas, in real or imaginary place, in this world or in digital one – and a work of art must first enter that space, it must do expansion there to take control of it. And it is the artist's task to make this happen.  By definition expansion means the increase of something in size , number , or importance . It relates to artworks in two ways, first, to the actual size of an artwork, and second, to the making process of an artwork. In some cases these expansions are overla

Inhorealismia

Länsimaisessa oikeusvaltiossa ei kuulema ole sensuuria. Asia ei pidä paikkaansa. Sensuurin ymmärtää hyvin käsitteen inhorealismi yhteydessä. Realismi tarkoitaa todenmukaisuutta (ransk. réalisme) ja inhorealismi sitä kun todellisuus esitetään kaikkein raadollisimmillaan, asioiden inhoittavia piirteitä tarkastellen. Asia on arkipäivää esimerkiksi uutistoimituksissa, joissa joudutaan jatkuvasti miettimään onko jonkin kuva-aineiston (katastrofin uhrit, sodan kauhut, kirurginen leikkaus jne.) näyttäminen julkisesti sopivaa vai ei. Toisin sanoen kuvamateriaalia joudutaan sensuroimaan, niin että esitetty aineisto on linjassa vallitsevien moraalikäsitysten kanssa. Ja myös niin ettei ketään tarkoituksella järkytetä. Inhorealismi liittyy myös taidekentällä säännöllisesti syntyvään kohuun, kun joku taiteilija kyseenalaistaa tätä rajaa, esittelemällä teoksissaan asioita joita emme ole tottuneet näkemään "hyviä lehtimiestapoja" kunnioittavassa yhteikunnassamme. Ihmiset haluavat syödä