2.3.2019

Ekspandismi – Expandism

Taide mietiskelynä ja pelinä

Olen kiinnostunut taiteelliseen työskentelyyn liittyvästä meditatiivisuudesta ja olen kehitellyt ekspandismi (expandism) -ajatusta, jossa spontaanisti aloitettu abstrakti piirros laajenee (Engl. expand, laajeta) kokonaisuudeksi viivojen (merkkien, muotojen, jälkien) toistamisen ja varioimisen avulla. Toisto tekee piirtämisestä meditatiivisen tapahtuman, jossa on pakko keskittyä ja rauhoittua työn ääreen. Kun viivojen piirtämisen – jonkin yksinkertaisen idean tai työskentelyä ohjaavan ajatuksen mukaisesti – yhdistää hengitykseen, muuttuu piirtäminen rauhoittavaksi hengityksen ja piirtämisen vuoropuheluksi. Eli jonkinlaiseksi mietiskelyksi, jossa keskiössä on itse työskentely ja siihen uppoutuminen.

Viivojen lisääntyessä piirros pikkuhiljaa laajentuu niin että paperi täyttyy viivoista. Käytännössä yleensä aina rajaan piirrettävän alueen, jotta ekspansiolla on selkeä raja. Kun alue on täyttynyt piirtimen jäljistä, piirros on valmis. Syntynyt piirros ei kuitenkaan aina ole taideteoksena mielekäs, koska työskentelyssä on kyse ennen kaikkea piirtämiseen uppoutumisesta ja mietiskelystä. Kun taidetta syntyy, syntyy se ikään kuin tämän prosessin sivujuonteena. Itse työskentely, piirtämisen hetkessä oleminen, mietiskely ja piirtäjän hyvinvointi ovat tässä mahdollista teosta tärkeämpiä. Kutsun näin syntyneitä piirroksiani meditatiivisiksi piirroksiksi.

Helsingin Yliopistossa tekemässäni piirtämiseen liittyvässä Pelkistetty piirtäminen pro gradu -työssä jaoin piirtämisen osa-alueisiin – toisto, työstö, ääriviiva ja sommittelu. Tein näistä osa-alueista pelkistykset, joiden avulla tutkin mm. piirtämiseen liittyvää luovuutta. Pro gradussa esitellyt toistopelkistys (s.17) ja sommittelupelkistys (s.24) – ja kollaasipelkistys (s.28), jossa myös on kyse sommittelusta – liittyvät läheisesti ekspandismiin.

Sommittelun avulla tilaa yritetään ikään kuin valloittaa ensimmäisestä viivasta tai kollaasin osan sijoittamisesta alkaen. Tällöin ekspansioon pyritään heti alussa ja se tarkentuu työskentelyn edetessä. Työskentelystä muodostuu tässä pelin kaltainen tapahtuma, eräänlainen sommittelupeli, jossa askeleelta ratkotaan eteen tulevia viivojen (tai kollaasin osasten) sijoitteluun ja tyhjän tilan haltuunottoon liittyviä ongelmia.

Kollaasissa työskentely (peli) käynnistyy jostain kiinnostavasta detaljista, jonka liimaan alustalle. Tämän jälkeen työskentely etenee ikään kuin vuoropuheluna, jossa pyrin vastaamaan paperilla muuttuvaan tilanteeseen liimaamalla alustaan yhä uusia muotoja esim. tasapainoa etsien. Kollaasi on valmis, kun en enää osaa siihen mitään lisätä tai kun lopputulos on mielestäni ”hyvä”. Kutsun näin syntyviä kollaaseja meditatiivisiksi kollaaseiksi. Tässä meditatiivisuus syntyy sommittelupeliin keskittymisen kautta.

Ekspandismissa tilan valtaamista, ekspansiota voi siis tavoitella kahta reittiä, joko toiston tai sommittelun avulla.

Instagramissa on mahdollista seurata työskentelyäni meditatiivisten piirrosten ja kollaasien parissa. Pyrin päivittämään Instagramia aktiivisesti. Pidän myös aiheeseen liittyvää Expandism -blogia, jonne lisäilen tekstejä hieman harvemmin.

Ei kommentteja: