23.10.2011

Partnerismi käytännössä

Pian lakkauteltavalta Partnerismi.fi sivustolta talteen otettu teksti

Partnerismi

Yhteiskehittely tilaustaiteessa - asiakaslähtöinen tilaustaide


Partnerismi on tilaustaiteeseen liittyvä toimintamalli, jossa taidetta tehdään asiakaslähtöisesti. Partnerismi perustuu yhteiskehittely (co-creation = yhteisluominen) ajatukseen, jossa taideteos syntyy taiteilijan ja asiakkaan välisen vuoropuhelun innoittamana. Partnerismin tavoitteena on rakentaa asiakassuhteita, kumppanuuksia (eng. partner = yhteistyökumppani), parantaa taiteilijan toimeentuloa pitkällä aikavälillä ja synnyttää taidetta, johon taiteilija ja asiakas ovat kumpikin tyytyväisiä.

Partnerismissa tilaustyön tekeminen lähtee liikkeelle taiteilijan ja asiakkaan välisestä dialogista, jossa käydään läpi teokseen liittyvät asiat molempien osapuolten näkökulmista. Keskustellaan ideoista, asiakkaan näkemyksistä, toiveista, teoksessa käytettävistä materiaaleista ja muusta mahdollisesta.

Dialogin tarkoituksena on tuoda luovaan työskentelyyn innostavia virikkeitä ja auttaa taiteilijaa suoriutumaan tehtävästä mahdollisimman hyvin. Siksi on tärkeää että taiteilija ei suostu sellaisiin toivomuksiin jotka latistavat motivaatiota, vaan tuo esiin omat näkökulmansa ja pyrkii ottamaan huomioon vain ne vaikutteet, jotka parhaiten sopivat teokseen ja hänen työskentelyynsä. On myös asiakkaan etu että taiteilijan luova vapaus säilyy mahdollisimman suurena teoksen asiakaslähtöisyydestä huolimatta.

Onnistunut partnerismi synnyttää asiakassuhteen, kun osapuolet ovat tulokseen tyytyväisiä. Asiakas saa itseensä tai toimintaansa luontevasti liittyvää taidetta ja taiteilija pystyy toteuttamaan teokset hyvin, ilman että hänen täytyy tinkiä taiteellisista periaatteistaan. Lisäksi syntynyt asiakassuhde parantaa taiteilijan toimeentuloa jatkossa.

Koska hyvä vuoropuhelu edellyttää suoraa kontaktia asiakkaan kanssa, niin on luontevaa ettei taiteilijan ja asiakkaan välissä ole galleristia tai muuta välittäjäporrasta. Myös tämä lisää taiteilijan toimeentuloa.

Vaikka partnerismi on tilaustaiteeseen ja taiteilijan elikeinoon liittyvä toimintamalli, niin partnerismia voi soveltaa paljon laajemmin. Mahdollisuudet yhteiskehittelyyn taiteilijan ja jonkin toisen osapuolen välillä ovat lähes rajattomat, oli sitten kyse kaupallisista tai ei-kaupallisista yhteyksistä.

Yhteiskehittely toteutuu parhaiten pitkäaikaisissa asiakassuhteissa tai muissa yhteyksissä, joissa taidetta tehdään toistuvasti samaa tarkoitusta varten. Tälläin taiteilijan ilmaisulla ja asiakkaan näkemyksillä on mahdollisuus kypsyä ja teokset jalostuvat kerta kerralta parempaan suuntaan.

Tässä partnerismi sivuaa tuotekehittelyä, jossa tuotetta pyritään kokoajan päivittämään ja kehittämään yhä laadukkaammaksi. Partnerismi pitää sisällään tuunaamisen ajatuksen.


Partnerismia yritysten kanssa - ohjeita taiteilijalle

1. Analyysi - kuka olet ja millaista taidetta teet?
Pohdi millaista taidetta teet, millaisiin yhteyksiin se voisi luontevimmin sopia ja ketä se saattaisi kiinnostaa? Millainen olet taiteilijana ja ihmisenä? Taiteesi vahvuudet, heikkoudet, kehittämistarpeet ja mahdollisuudet yhteiskehittelyn näkökulmasta? Taiteilijan toimintasuunnitelman ja omien motiivien pohtiminen.

2. Asiakkaiden etsiminen
Mahdollisten yhteistyötahojen, kumppaneiden etsiminen. Tavoitteena löytää joukko potentiaalisia asiakkaita.

3. Ideoiden alustava kehittely
Asiakkaiden toimintaan tutustuminen jokaiseen erikseen (toiminta, tuotteet, arvot, henkilöstö, liikevaihto, toimitilat jne.) ja alustavan idean pohtiminen. Kun taustatyö on tehty hyvin on, niin helpompaa pohtia mitä voisit tehdä juuri tälle yritykselle tai yhteisölle ja miksi se kiinnostaisi juuri heitä?

4. Idean "myynti" asiakkalle
Yhteydenotto asiakkaaseen. Idean esittely ja asiakkaan kiinnostuksen herättäminen, niin että yhteiskehittely voi alkaa.

5. Tapaamiset ja dialogit
Tapaamisia, vuoropuhelua, näkökulmien vaihtoa, idean kehittämistä ja tilaustyöstä sopiminen. Työn hinnan määrittely.

6. Luova työskentely
Luova työskentely normaaliin tapaan.

7. Asiakassuhde
Teoksen luovuttaminen asiakkaalle. Kun asiakas on tyytyväinen, niin taiteilijan on seuraavalla kerralla helpompaa päästä tekemään teoksia tälle samalle asiakkaalle. Yhteiskehittely jatkuu ja asiakassuhde lujittuu.Ylläoleva toimintamalli sopii työkaluksi taiteilijoille jotka toimivat ammatinharjoittajina tai yrittäjinä.

Ei kommentteja: