23.10.2011

Miksi teet taidetta

Tässä toinen partnerismi.fi sivustolta tänne talteen siirretty teksti taiteilijan motiiveista:

Taiteen tekemisen motiivit - miksi olet taiteilija?

Alle on kerätty runsas joukko erilaisia taiteilijuuteen ja taiteen tekemiseen liittyviä kysymyksiä, joiden tarkoitus on auttaa taiteilijaa pohtimaan toimintansa perusteita. Tavoite on että kysymyksiä pohtimalla kykenisi paremmin arvioimaan elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksia omalla kohdallaan.

Kysymykset ovat enemmän tai vähemmän satunnaisessa järjestyksessä ja osin päällekkäisiä. Kysymyksiä myös täydennetään ja muokataan taiteilijoilta saadun palautteen myötä. Kysymyset ovat tarkoituksella hieman kärjistettyjä ja valmiita vastauksia niihin ei ole. Jokaisen on arvioitava itse oman toimintansa motiivit.

Miksi olet taiteilija? Ketä varten taidettasi teet ja miksi?

Mitä tavoittelet? Etsitkö mainetta ja meriittejä? Yritätkö piirtää nimesi taidehistoriaan? Tavoitteletko toimeentuloa? Tai kohtuullista eläkettä? Luotatko siihen että juuri sinulle myönnetään taiteilijaeläke? Miksi?

Teetkö korkealaatusta taidetta? Mitä on hyvä taide? Kuka sitä tekee? Keitä taiteilijoita arvostat tai ihailet? Arvostatko heitä ihmisinä vai arvostatko lähinnä heidän taidettaan?

Onko museossa esiintyminen kaupallista? Voiko siitä olla taloudellista hyötyä? Miksi tai miksi ei? Mitä tarkoittaa kaupallinen ja mitä on ei-kaupallinen? Oletko itse kaupallinen tai ei kaupallinen? Voidaanko kaupallista ja ei-kaupallista lokerointia ylipäätään tehdä?

Ovatko teoksesi myytävissä? Onko toiveesi että teoksiasi myydään paljon, jonkin verran vai ei ollenkaan? Mitä on taiteilijan ammatti? Onko se vain luovaa työskentelyä vai liittyykö siihen muitakin asioita?

Mistä haaveilet? Mitä tavoittelet taloudellisesti ja mitä tavoittelet taiteessasi ja mitä tavoittelet laajemmin elämässäsi? Ovatko taiteelliset tavoitteesi ristiriidassa taloudellisten tai muiden tavoitteidesi kanssa?

Onko sinulla asiaa? Mitä asiaa? Haluatko parantaa maailmaa? Haluatko puhutella ja koskettaa ihmisiä? Ja jos näin niin miksi?

Julistatko politiikkaa? Oletko huolissani yhteiskunnan epäkohdista tai globaaleista vääryyksistä? Tavoitteletko aitoa parannusta asioihin vai tavoitteletko epäkohtien tai politiikan avulla taiteellista mainetta ja tukevampaa jalansijaa taidekentällä?

Kuka on yleisösi? Onko yleisö sama asia kuin asiakas? Onko sinulla asiakkaita? Mikä tai kuka on taiteilijan asiakas? Onko taiteen ostaja ystävä, vihollinen, välttämätön paha, mahdollisuus vai jotain muuta?

Mitä näyttely merkitsee sinulle? Miksi pidät näyttelyitä, mitä tavoittelet, myyntiä vai mainetta? Ovatko näyttelyt tuoneet sinulle toivomasi ansion? Toivotko että myynti järjestyisi jälleenmyyjien kautta?

Onko vapaasti syntynyt taideteos tuote? Muuttuuko teos tuotteeksi galleriassa? Tuleeko teoksesta tuote silloin kun sille laitetaan hintalappu? Miksi tai miksi ei? Onko tilausteos tuote? Mitä ylipäätään tarkoittaa tuote taideteoksen yhteydessä?

Myytkö teoksiasi itse, miksi tai miksi et? Kuka teoksiasi myy? Millä elät, miten maksat elämisesi? Ovatko teoksesi myytävissä?

Mitä muuta teet toimeentulosi eteen? Mikä suomalaisella taidekentällä toimii ja mikä ei? Voisitko itse tehdä taiteilijana jotain toisin? Onko sinulla sivutyö? Tukeeko sivutyösi taiteen tekemistä?

Onko taiteilijuutesi myös elinkeino? Jos taiteilijatoiminta ei ole sinulle elinkeino niin mitä se sitten on? Julistustoimintaa, itseilmaisua, keino saavuttaa jotain? Saavuttaa mitä? Onko taide sinulle politiikkaa, omatoimista terapiaa, imagon rakentamista, minuuden jatke, mystiikkaa, asioiden ajamista, uskonnollista toimintaa, keino vaikuttaa asioihin vai jotain muuta?

Millaisten muiden asioiden hoito kuuluu taiteilijan ammattiin? Millaisista asioista sinun arkesi muodostuu? Ja liittyvätkö nämä asiat jotenkin toimeentuloon tai elinkeinonharjoittamiseen? Miksi ja miten? Tai miksi ne eivät liity?

LUKIJA HUOM! ONKO MUITA KYSYMYKSIÄ, JOITA TAITEILIJAN OLISI HYVÄ POHTIA?

Ei kommentteja: